Sökning: "organisation och ledarskap uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden organisation och ledarskap uppsats.

 1. 1. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER

 2. 2. Accelerating the Transition to Sustainability : Identifying Drivers and Barriers

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Hannes Kristofersson; Victor Wadstein; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Development; Corporate Sustainability; Change Management; Transition Management; Business transition; Business Transition Management; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Hållbar affärsutveckling; Transition Management; Förändringsledning; Företagsförändring; Business Transition Management;

  Sammanfattning : As corporations have attained an increasing focus in the sustainability debate, so have the expectations of their sustainability performance. Rather than having a sole focus on an ad hoc mix of philanthropic actions, researchers now begin to call for businesses to recognize their role in broader societal sustainability challenges. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hedberg; Johanna Norberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Framtidens ledarskap; Grupptillhörighet; Pandemins påverkan; Pedagogiskt ledarskap; Värdegrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. LÄS MER

 4. 4. Privacy by Design i svenskt näringsliv: En empirisk studie på integritet & Privacy by Design i systemutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Nilsson; Petter Andersson; [2021]
  Nyckelord :Privacy by Design; Privacy; Integritet; GDPR; Dataskyddrätt; Technology and Engineering; Law and Political Science; Science General;

  Sammanfattning : Integritet eller "privacy" är ett komplext begrepp och har med uppkomsten av ansatser och regelverk såsom Fair Information Practices (FIP:s), Privacy by Design (PbD) och GDPR blivit alltmer omtalat. PbD som ansats förespråkar ett organisationsomspännande perspektiv på integritet och ansatsen har kritiserats för att bland annat vara vag och svår att implementera i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Generationen som värdesätter personlig utveckling : - En kvantitativ undersökning av vad som motiverar generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Camilla Björklund; Madelene Kallhed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilken ledarskapsstil generation Y behöver för att motiveras i sitt arbete samt hur 80- och 90-talister skiljer sig åt gällande hur de motiveras. Studien utgår från en ledarskapsmodell, Full Range Leadership, och fördjupar sig främst i ledarskapsstilarna transformativt- och transaktionellt ledarskap. LÄS MER