Sökning: "organisation och ledarskap uppsats"

Visar resultat 16 - 20 av 152 uppsatser innehållade orden organisation och ledarskap uppsats.

 1. 16. Förstelärares roll i ett skolutvecklingsperspektiv : Hur har förstelärares roll formats i praktiken?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Höglund; [2017]
  Nyckelord :first teachers; educational leadership; distributed leadership; school improvement; policy enactment; career services for teachers reform; advanced skilled teachers; learning community; professionalism; karriärstegsreform; förstelärare; skolutveckling; professionalism; kollegialt lärande; utvecklingsledare; distribuerat ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur den svenska karriärstegsreformen har kommit att gestalta sig i praktiken vad gäller implementeringen av förstelärare i grundskolan. Hur har förstelärarollen kommit att formas, och vilka faktorer har påverkat hur det har blivit? Den så kallade karriärstegsreformen infördes 2014 genom att statsbidrag infördes för huvudmän för att inrätta ett nytt karriärsteg, försteläraren. LÄS MER

 2. 17. Ledarskap och kommunikation på distans : En studie inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanuel Mebrahtu; Joseph Hanosh; [2017]
  Nyckelord :Leadership; distance work; communication; commitment; working relationship.; Ledarskap; distans arbete; kommunikation; engagemang; arbetsrelation.;

  Sammanfattning : This paper examines how distance work can be done in the staffing industry. The study concentrates mostly on communication between the supervisor and his employees working somewhere else, and also how the geographical distance can affect the working relationship between them. LÄS MER

 3. 18. ORGANISATIONSKULTUR UR ETT LEDARPERSPEKTIV. : - En studie om hur ledare uppfattar kulturen på sitt företag.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linn Saveman; Nina Säfsten; [2017]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsförändring; kommunikation; ledarskap; uppfattningar;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett komplext begrepp av stor betydelse för hur en organisation fungerar. I dagens samhälle är förändringstakten i organisationer hög. Vid en organisationsförändring har kulturen en stor inverkan på utfallet av implementeringen av förändringen. LÄS MER

 4. 19. Organisationsförändringar  När företag expanderar skyndsamt : En kvalitativ studie på fallföretaget Klimatkyl AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Dawlat AlSharkawi; [2017]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; Ledarskap; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Författare: Dawlat Al Sharkawi Handledare: Olle Duhlin Titel: Organisationsförändringar. När företag expanderar skyndsamt– en fallstudie av Klimatkyl AB Bakgrund: Vi människor utvecklas både personligt och yrkesmässigt genom förändringar.  På samma sätt behöver även organisationer och företag förändras. LÄS MER

 5. 20. En blivande ICA-handlares väg att balansera de olika krav som ställs på generationsskiftet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maria Larsson; [2017]
  Nyckelord :Generation Change; Leadership; ICA; Staff; Dad; and the future owner; Generationsskifte; Ledarskap; ICA; Personal; Pappan; Den blivande ägaren.;

  Sammanfattning : Syfte: Jag vill skapa förståelse för situationen som uppstår när den nya ägaren balanserar kraven som ställs i ett generationsskifte. Metod: Denna uppsats har skett via en kvalitativ undersökning som kommer inhämta information från kvalitativa intervjuer. LÄS MER