Sökning: "organisation p"

Visar resultat 1 - 5 av 3571 uppsatser innehållade orden organisation p.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. Gymnasietjejers fysiska aktivitetsnivå och dess påverkan på den psykiska hälsan - En kvantitativ studie på gymnasietjejer i Skåne.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filippa Björk; Matilda Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :psykisk hälsa; fysisk aktivitet; gymnasietjejer; stress; ångest; depression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera ett tänkbart samband mellan fysisk aktivitetsnivå och psykisk hälsa hos gymnasietjejer i Skåne. Undersökningen vill bidra till kunskap om målgruppens fysiska aktivitetsnivå och upplevda hälsa. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Paula Winholt Nordgren; Tillie Gerling Robinsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; Sjuksköterska; Stress; Stressorer; Upplevelse; Experience; Newly graduated; Nurse;

  Sammanfattning : NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE TILLIE GERLING ROBINSSON PAULA WINHOLT NORDGREN Gerling Robinsson T, Winholt Nordgren P. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Svensson; [2020]
  Nyckelord :herrfotboll elit; damfotboll elit; marknadsföring; elitfotboll; sydsvenska elitfotbollsföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid. Nivå: Kandidatexamen Sport Management Författare: Mikael Svensson Handledare: Tomas Peterson Syfte: Syftet är att undersöka och analysera vilka skillnader det finns mellan herr- och dam elitfotbollsorganisationer utifrån ett organisationsperspektiv, samt hur och i vilken utsträckning de arbetar med marknadsföringsmixen 7P för att bibehålla och förbättra sitt fotbollsvarumärkes marknadsposition. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård på äldreboende : en enkätstudie med fokus på vårdpersonalens erfarenhet och utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tiberius Gherac; Isabelle Törsleff; [2020]
  Nyckelord :person-centered care assessment tool; Erfarenhet; personcentrerad vård; utbildning; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård handlar om att sätta personen i fokus, uppmuntra till delaktighet och självbestämmande samt utgå från personens behov. För detta krävs rätt förutsättningar, vårdmiljö och personcentrerade processer. Teamarbete skapar goda möjligheter för vårdpersonal och patienter. LÄS MER