Sökning: "organisation pm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden organisation pm.

 1. 1. INFORMATION ELLER KOMMUNIKATION? En kritisk diskursanalys om kommunikation som medel vid en kritisk tidpunkt

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Romeo Bäck; Jill Lundström; [2019]
  Nyckelord :förändringsarbete; förändring; information; kommunikation; kritisk tidpunkt; nyinstitutionell teori; systemteori;

  Sammanfattning : Organisationsförändring innebär oftast en sorts löpande verksamhet för att följa med i utvecklingen, men det finns också tillfällen då regelbundenhet möts av ett tillstånd som inom forskningen kallas för ”kritisk tidpunkt”, där organisationen möter en omedelbar kris. Två dilemman uppstår för medlemmarna; Först att situationen skapar en osäkerhet; För det andra att situationens komplexitet tvingar medlemmar att agera utan möjlighet till att samla mer information. LÄS MER

 2. 2. Implementing Machine Learning in the Credit Process of a Learning Organization While Maintaining Transparency Using LIME

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Malmberg; Marcus Nystad Öhman; Alexandra Hotti; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; LIME; Credit Process; Black Box; Organizational learning; Local Interpretable Model-Agnostic Explanations; Banking; Neural network; Word2vec;

  Sammanfattning : To determine whether a credit limit for a corporate client should be changed, a financial institution writes a PM containingtext and financial data that then is assessed by a credit committee which decides whether to increase the limit or not. To make thisprocess more efficient, machine learning algorithms was used to classify the credit PMs instead of a committee. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Internet of Things unification with Project Management Disciplines in project-based organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pietro Percudani; Mohamad Batrawi; [2017]
  Nyckelord :project management; strategic project management; internet of things; IoT data; RFID; project manager; innovation; implementation; integration; merger; synergy; information sharing; collaboration; efficiency; effectiveness;

  Sammanfattning : The greatest advantage of Information Technology (IT) is its ability in entitling personnel to achieve their goals. Allowing personnel to grasp knowledge and skills they weren’t aware of previously, rendering to a sense that it’s all about potential; as expressed by former CEO of Microsoft Steve Ballmer. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande i samband med mekanisk ventilation och urträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Johansson; Kajsa Winkvist; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mekanisk ventilation; urträning; beslutsfattande; ansvar; vårdteam;

  Sammanfattning : Background: Insufficient routines regarding role responsibilities and decision-making withinmechanical ventilation and weaning may result in the treatment being prolonged. Theparticipation of critical care nurses in the decision-making process can reduce the timenecessary for treatment in mechanical ventilation and advance the weaning process. LÄS MER

 5. 5. Rural Electrification in East Malaysia : Achieving optimal power generation system and sustainability of rural electrification projects

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Tian Shen Liang; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objectives of this project are to propose improvements to one of the civil society organisations, Lightup Borneo, helping it to attain an optimal power generation system capable of supplying reliable and continuous electricity, as well as to achieve sustainability of rural electrification projects. The project spans six months; methodology includes desk research, field research, case study and simulation using HOMER. LÄS MER