Sökning: "organisation processer"

Visar resultat 1 - 5 av 444 uppsatser innehållade orden organisation processer.

 1. 1. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
  Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilhelm Abele; Simon Starfelt; [2020]
  Nyckelord :artificial intelligence; AI; AI-implementation; AI implementation; automation; data; big data; organization; success factors; machine learning; business value; business drivers; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; data; big data; organisation; framgångsfaktorer; automatisering; företag; affärsvärde; AI-implementering; implementering;

  Sammanfattning : Titel: Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens Författare: Wilhelm Abele och Simon Starfelt Handledare: Jon Engström Nyckelord: Artificiell intelligens (AI), AI-implementering, framgångsfaktorer, hinder, organisation. Bakgrund: Artificiell intelligens (AI) har funnits sedan år 1956 men det är först det senaste årtiondet som AI blivit applicerbart inom organisationer. LÄS MER

 3. 3. Organisering i komplexitet : Gränsöverskridande samverkan, praktikaliteter och informellt arbete i strävan efter en socialt hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2020]
  Nyckelord :complexity; organizing; social sustainability; wicked problems; komplexitet; organisering; social hållbarhet; wicked problems;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekterna av det som kommit att kallas New Public Management, där offentliga verksamheter specialiserats i icke-överlappande roller och funktioner, gör det svårt att organisatoriskt hantera komplexa samhällsutmaningar. Hållbarhetsfrågor överskrider territoriella och organisatoriska gränser och dess lokala problem och lösningar utgör en del i en kollektiv och global utveckling. LÄS MER

 4. 4. Categorizing and managing difficulties in interorganizational requirements engineering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Samuel Andrén; [2020]
  Nyckelord :Requirements Engineering; Interorganizational collaboration; Collaboration Engineering; Global Software Development; Process Definition; Agile; Requirements Documentation; Communication in Interorganizational Contexts; Requirements Engineering; Interorganizational collaboration; Collaboration Engineering; Global Software Development; Process Definition; Agile; Requirements Documentation; Communication in Interorganizational Contexts;

  Sammanfattning : As globalisation is now a reality for most large organizations, and the competition for most businesses moving faster and becoming tougher, there is a need for engineering projects to deliver results faster in a more complex environment than ever, but also for companies to collaborate to utilize a wider array of competencies and to reach new markets with their products. This case study analyses which difficulties arise in interorganizational requirements engineering, and what organizations can do to alleviate the effects of those difficulties, as well as suggest which actions are most effective to focus on. LÄS MER

 5. 5. Applikation för scanning av körkortsinformation : Informationen lagras med Microsoft Azure

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Hannes Warnestad; Martin Aronsson; [2020]
  Nyckelord :ocr; teckenigenkänning; android; apputveckling; examensarbete;

  Sammanfattning : Sedan den nya personuppgiftslagen, GDPR, trädde i kraft har större krav ställts på organisationer gällande hantering av personlig data. När processer inom en organisation ska digitaliseras, ställs högre krav på säkerheten av data. LÄS MER