Sökning: "organisation socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden organisation socialisation.

 1. 1. Ömsesidig socialisation? : En studie av organisationsocialisation på en ny verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elma Kapicic; Anela Kapidzic; [2021]
  Nyckelord :new employee; organizational socialization; socialization; organization; uncertainty reduction; newly started business; nyanställd; organisationsocialisation; socialisation; organisation; osäkerhetsreducering; nystartad verksamhet.;

  Sammanfattning : Kunskaper inom området organisationssocialisation bygger mestadels på studier genomförda i relativt stabila organisationsmiljöer. Med utgångspunkt i att dagens arbetsliv snarare karaktäriseras av förändring och utveckling ser vi dock ett behov av kompletterande studier. LÄS MER

 2. 2. Den Gröna massan : Socialisation i en organisation med tydliga strukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristin Lignell; [2021]
  Nyckelord :organisationssocialisation; nyanställd; socialisationsprocessen; arbetssocialisation.;

  Sammanfattning : För nyanställda är socialisationsprocessen ett avgörande steg, i övergången till en ny organisation finns utmaningar och aspekter som är avgörande för hur väl en individ kommer in i och blir en del av arbetsplatsgemenskapen. Organisationer använder sig av olika taktiker för att strukturera upp socialiserings- och lärandeprocesser för nyanställda. LÄS MER

 3. 3. Onboarding : An investigation of onboarding processes in a Swedish grocery store

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för arbetsliv; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för arbetsliv

  Författare :Elise Mols; Simon Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Organisational Socialisation; Onboarding; Onboarding process; Socialisation agents;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine and analyse the department head's perspective on the onboarding process, as well as the new employees' experience of the onboarding process at a well- established Swedish grocery store. A semi-structured interview, as well as semi-structured focus group interviews were completed in order to gain an understanding of the onboarding process within the organisation. LÄS MER

 4. 4. "Främjar förskolan relationer eller hamnar någon utanför?" : Förskollärares och specialpedagogers syn på samspel och relationsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pernilla Renblad; Cajsa Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Interaktion; Normkritiskt perspektiv; Relationell pedagogik; Relationer; Roller; Samspel; Social förmåga; Socialisation; Stigma; Toleranspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka fyra förskollärares samt fyra specialpedagogers syn på relationer och samspel i förskolan genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. I denna studie valdes relationell pedagogik som huvudteori eftersom forskning har visat att goda relationer mellan vuxna och barn har främjat elevers lärande i skolan (Aspelin & Persson 2011). LÄS MER

 5. 5. Kvinnors väg till sin första chefsposition : En kvalitativ studie om fem kvinnors gemensamma aspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Yvonne Axelsson; Sara Solnevik; [2019]
  Nyckelord :Chefsposition; framgångsfaktor; karriär; karriärutveckling och kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : The subject of the study arose from the researchers' own interest in leadership but also from the researchers own experiences from the difficulty of obtaining the first management position. A catch 22 is discussed where the significance is that it takes experience to obtain a managerial position, but that the experience cannot be obtained without that position. LÄS MER