Sökning: "organisation teori rekrytering"

Visar resultat 6 - 10 av 24 uppsatser innehållade orden organisation teori rekrytering.

 1. 6. Vågar du testa? : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av första tiden i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andrea Elfman; Filip Björk; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk socialisering; introduktion; rekrytering; tester och analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur introduktionen av nyanställda chefer inom en specifik organisation upplevts och genomförts. För att nå detta syfte har vi utformat två frågeställningar vi hoppas kunna besvara. LÄS MER

 2. 7. Mannen, myten, legenden : entreprenören som arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filippa Edfast; Charlotta Frihager; Emma Sjulin; [2018]
  Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; traits; behavior; recruitment; employment; entreprenör; entreprenörskap; egenskaper; beteenden; rekrytering; anställning;

  Sammanfattning : Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör anställning av entreprenörer. LÄS MER

 3. 8. Upplevelser av ett chefsintroduktionsprogram : En kvalitativ studie om vad chefer upplever som viktigt för det kommande chefsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Nyström; Elin Ölmeborn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att i en statlig organisation studera chefers upplevelser av ett chefsintroduktionsprogram. En kvalitativ metod har använts i studien och datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sju chefer. LÄS MER

 4. 9. Fler kvinnor till toppen : Management för att främja jämställdhet på ledande positioner inom byggbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Alice Halldin; Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :Manager; Glass ceiling; Career; Leader; Leadership; Management; Organization; Organizational change; Chef; Glastak; Karriär; Ledare; Ledarskap; Ledning; Management; Organisation; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Research question: How can JM Construction (sv. JM Entreprenad) work to encourage women to reach leading positions within the organization based on a management perspective? Purpose:                The purpose of this study is to describe how a male-dominated organization within the construction industry, from a management perspective, can work towards gender equality in leading positions within the organization. LÄS MER

 5. 10. ”TVÅ BEHÖRIGA AV 100 SVAR” - En studie om företags upplevelser av rekrytering och matchning på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andreas Nyman; [2016-09-16]
  Nyckelord :Rekrytering; Matchning; Små- och medelstora företag; Personorganisation fit;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att belysa små och medelstoraföretags syn på rekrytering och matchning och få mer kunskap kring vilka typerav rekryteringsforum som företagen använder och vilka aspekter som är viktigaför deras val av rekryteringsforum samt på vilket sätt dessa forum skulle kunnaarbeta för en bättre matchning.Teori: Den teoretiska ansats som valts är Person-Organisation Fit. LÄS MER