Sökning: "organisational theory"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden organisational theory.

 1. 1. LESSONS LEARNED BY 9 MARITIME SPATIAL PLANNING PROJECTS IN THE BALTIC SEA REGION A study of EU-funded transnational public sector projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2020-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses the projects that are used to produce coherent transnational Maritime SpatialPlanning (MSP) in the Baltic Sea Region (BSR) by the EU, in accordance with the MSP directive. As the number of projects have increased, there are so many that there is a possibility that knowledgegenerated in the projects does not reach subsequent projects. LÄS MER

 2. 2. "Alla ska vara nöjda...helst" : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom hemtjänsten implementerar självbestämmande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Fogelqvist; Joanna Nyman; [2020]
  Nyckelord :unit-manager; implementation; self-determination; home-care service; enhetschef; implementering; självbestämmande; hemtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how unit-managers implement home-care users right to self-determination within home-care services and witch conditions that indicated home-care users self-determination. The empirical material was analysed through qualitative content analysis, which generated two themes: 1) To be the center of the spider web and 2)  To work with implementation plans. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Sharing Process in Organisations: An Integrative Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Gehrke; Md Mehadi Hasan; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; knowledge sharing; knowledge sharing process;

  Sammanfattning : Aim: Knowledge sharing in an organisation is a vital element of knowledge management that organisations deal with. A major challenge that organisations face today is to find skilled labour and to keep them within the organisation. LÄS MER

 4. 4. Suicide Prevention. A qualitative study about the active actors prerequisites to collaborate against a favorable suicide prevention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Feldt; Christina Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Social work; Suicide prevention; Prevention; Suicide; Actors prerequisites; Collaboration;

  Sammanfattning : Vi som författat denna studien är två Socionomstudenter från Malmö Universitet. Syftet med studien har varit att belysa den psykiska ohälsan och förekomsten av suicidalitet, ett fullbordat självmord, i dagens etablerade välfärdssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Att organisera vården

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Degerman; Clara Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Vård; Organisation; Organisationsteori; Styrning och kontroll; Centralisering och Decentralisering; New public management; Organisering av förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The public debate about improving the swedish healthcare system is passionate and displays many opinions. Some issues raised are the excessive wait to see a medical professional. LÄS MER