Sökning: "organisationell förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden organisationell förändring.

 1. 1. Framtidens VVS-konsult : En utvecklad användning av BIM inom VVS-branschen genom en adaptering av Knowledge Management

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Zwahlen; Henrik Witt; [2023]
  Nyckelord :BIM; HVAC; Consultant; Knowledge Management; Absorptive Capacity; Organizational Culture; Sustainability; BIM; VVS; Konsult; Kunskapshantering; Absorptionsförmåga; Organisationell kultur; Kunskap; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As a result of the need for the construction industry to become more and more efficient, this sets new requirements for an increased digitalization of the construction industry as a whole. As consultants are considered a crucial role in the early stages of construction projects, this requires a deeper understanding of the role of consultants in the early stages of construction projects and their further development. LÄS MER

 2. 2. Värdebaserade affärsmodeller för IT-tjänsteleverantörer : Ett ramverk för transformationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oliver Eriksson; Martin Lantz; [2021]
  Nyckelord :Value-based business model; Value-based selling; Value-based pricing; Organisational change; IT-industry; Värdebaserad Affärsmodell; Värdebaserad Försäljning; Värdebaserad Prissättning; Organisationell Förändring; IT-branschen;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to explore and identify activities that contributes to the abilities that are necessary in order to enable the transformation towards a value-based business model. The purpose will be answered through the development of a transformation framework that can guide organisations and aid in order to succeed with the transformation process. LÄS MER

 3. 3. Dataskyddsreformens påverkan på organisationer : Förutsättningar, förberedelser och utmaningar med dataskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jimmy Höglund; Albin Engberg; [2017]
  Nyckelord :Dataskyddsförordnigen; GDPR; dataskyddsreformen; organisationsförändring; organisationell förändring;

  Sammanfattning : Insamling och lagring av data har vuxit exponentiellt de senaste två årtionden och idag finns personlig information i allt större utsträckning tillgänglig för allmänheten. I och med den snabba tekniska utvecklingen i dagens samhälle har EU bestämt att de nationella tolkningarna av EU:s datalagringsdirektiv ska ersättas av en gemensam lag kallat allmänna dataskyddsförordningen. LÄS MER

 4. 4. The business intelligence mediator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Nicklas Wall; [2017]
  Nyckelord :Business intelligence; organizational change; information technology; Företagsintelligens; organisationell förändring; informationshantering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide a positioning of business intelligence in a changing environment and proving its affected aspects. Put within company’s ongoing change process. The study wishes to harmonize the acceptance of a technological change. LÄS MER

 5. 5. Anställdas upplevelse av förändrad organisationskultur vid en sammanslagning : En kvantitativ studie utifrån anställdas karaktäristiska drag

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Isabella Adamborg; Lina Hansson; [2016]
  Nyckelord :Organizational mergers; organizational culture and change; personality characteristics; Organisatoriska sammanslagningar; organisationskultur och förändring; karaktäristiska drag;

  Sammanfattning : Under åtskilliga år har organisatorisk förändring i form av sammanslagningar av organisationer varit en fortlöpande del av den operativa strategin för flertalet organisationer. Detta för att uppnå organisationell mångfald, tillväxt och rationalisering. LÄS MER