Sökning: "organisationens utvecklingsfaser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden organisationens utvecklingsfaser.

 1. 1. ”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt” : En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olausson; Jenny Fridberg; [2017]
  Nyckelord :Intranät; internkommunikation; medarbetare; mediumteori; push-pull; intranät 2.0;

  Sammanfattning : Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Hur kan grupputvecklingsprocessen nyttjas i syfte att hantera framgångsfaktorer i ett ISU-projekt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Ylva Josefsson; [2005]
  Nyckelord :Informationssystemutveckling; grupputvecklingsprocess; framgångsfaktorer; projektledare; råd;

  Sammanfattning : Många informationssystemutvecklingsprojekt blir misslyckade, vilket innebär misslyckade informationssystem. Detta innebär att organisationens förväntningar på IS: et inte uppfylls, det används inte eller användarna accepterar det inte. Det finns flera faktorer som påverkar utgången av en ISU, vilka kallas framgångsfaktorer. LÄS MER