Sökning: "organisationer och it"

Visar resultat 1 - 5 av 3329 uppsatser innehållade orden organisationer och it.

 1. 1. Digitalisering och framtidens HR-arbete - Påverkar digitaliseringen rekryteringsprocessen & yrkesidentiteten hos HR-praktiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnea Kling; Oskar Karlsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :AI; Digitalisering; HR; Rekrytering; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur digitaliseringen av rekryteringsprocessen påverkar HR-praktikers arbete och yrkesidentiteter. Syftet var att genom intervjuer fånga dessa upplevelser för att sedan koppla ihop med teorier och tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Kvinnohälsa - en jämställdhetsfråga. En kvalitativ studie om hur organisationer arbetar med de könsbiologiska skillnaderna graviditet, menstruation och klimakteriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Helgesson; Elin Jonsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :gender equality; biological sex differences; unawareness; working practise; societal norms;

  Sammanfattning : The primary objective of this qualitative academic report entails a comprehensive investigation into the manner which Swedish organizations address health concerns specifically pertaining to women. Emphasis is placed on pregnancy, menstruation and menopause. LÄS MER

 3. 3. Det skandinaviska perspektivet på förändringsledning : - En systematisk litteraturöversikt kring organisatoriskhandlingsförmåga och medarbetares attityder vidtransformationsprocesser

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Anette Lexell; Theresé Herrgård; [2023]
  Nyckelord :Change management; transformation process; Scandinavia; organizational change; employee; handle change; implementation of change; Förändringsledning; transformationsprocess; Skandinavien; organisationsförändring; medarbetare; hantera förändring; implementering av förändring.;

  Sammanfattning : Organisationer inom de skandinaviska länderna står ständigtinför essentiella utmaningar. En accelererande globalisering,teknologisk utveckling och digitalisering har medfört nyakrav för fortsatt funktionalitet och överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Attrahera och behålla personal, hur gör vi nu? : En kvalitativ studie om dagens rörliga arbetsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Assarsson; Pernilla Wisth; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; attrahera personal; behålla personal; organisationer; strukturering; arbetsmarknaden; arbetsgivare; arbetstagare.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad arbetsgivare fokuserar på i arbetet med att attrahera och behålla personal, samt vilka utmaningar som finns. Detta besvaras med hjälp av två frågeställningar: ”vilka metoder används i organisationer för att attrahera och behålla personal på dagens arbetsmarknad?” och ”vad för uppfattningar och utmaningar finns i arbetet med att attrahera och behålla personal?”. LÄS MER

 5. 5. Drivande faktorer inom identitets- och åtkomsthantering i offentliga och privata organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Perlerot; Viktoria Vanjhal; [2023]
  Nyckelord :IAM; identity; access; access management; identity management; information security; IAM; identitet; åtkomst; åtkomsthantering; identitetshantering; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Vem ska ha åtkomst och vem skall ha åtkomst till vad? Identitets- och åtkomsthantering (IAM) hjälper organisationer med att hantera systemanvändare under deras livscykel till systemen inom verksamheten. Det finns flera olika faktorer som är den drivande faktorn till varför de har IAM-lösningar. LÄS MER