Sökning: "organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 8821 uppsatser innehållade ordet organisationer.

 1. 1. Idrott och utseende. Normer, kroppsfixering och dysmorfofobi inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Josefina Gordon; Adrian Ansarian; [2024-03-19]
  Nyckelord :utseendestörning; muskeldysmorfi; kroppsdysmorfofobi; Idrott; Body Image Concerns; Body Dysmorphic Disorder;

  Sammanfattning : Dysmorfofobi (BDD) är en psykisk störning hos en individ som upplever ett stort missnöje med sin kroppsform och utseende. Det finns tidigare ingen statistiskt bevisad slutsats om huruvida idrottare är mer eller mindre benägna att lida av BDD (kroppsdysmorforisk störning/Dysmorfofobi). LÄS MER

 2. 2. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 3. 3. (Hur) har distans- och hybridarbetet påverkat företagskulturen? En kvalitativ fallstudie om distans- och hybridarbetets påverkan på företagskulturen inom 5 organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludwig Robbstål; Gabriel Andersch; [2024-02-13]
  Nyckelord :Corporate Culture; Remote Work; Hybrid Work; Schein Cultural Theory;

  Sammanfattning : In recent decades, the concept of corporate culture has emerged as an increasingly important factor in the business world, as evidenced by a rise in research and efforts to direct it in various ways. The pandemic has led to significant changes in work processes and office environments as operations shifted to remote work. LÄS MER

 4. 4. VEM BEGRÄNSAR POLITIKERS PRIVATA FÖRDELSSÖKANDE? En statistisk analys av medias effekt på politikerarvoden i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Rittberger; [2024-01-19]
  Nyckelord :Rent seeking; Fördelssökande; Politiker; Lokalpolitik; Kommunpolitik; Media; Arvode; Politikerarvoden;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar sambanden mellan mediekonsumtion i kommuner, särskilt tidningsprenumerationer, och politikerarvoden för kommunstyrelsens ordförande genom tillämpning av teorin om rent seeking med hjälp av statistiska regressionsanalyser. Genom att undersöka hur organisationer och individer kan arbeta för att påverka politiska system i syfte att generera “private rents”, fokuserar studien på medias roll som “gatekeepers” för att granska makthavare och politikers benägenhet att bruka sitt mandat för personlig vinning. LÄS MER

 5. 5. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Nyckelord :Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. LÄS MER