Sökning: "organisationers motiv"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden organisationers motiv.

 1. 1. Organisationers Beaktande av överensstämmelse mellan personliga egenskaper och organisationskultur vid rekrytering av business controllers: - En kvalitativ studie gjord utifrån en rekryteringskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Hikmat; Lydia Tullsten; [2019-04-09]
  Nyckelord :Organizational culture; person organization fit; person organization fit in recruitment; qualities of a controller;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare studier rörande person-organisation fit vid rekryteringär få, varför det anses aktuellt att vidare undersöka detta. Det finns även en avsaknadi redan befintlig litteratur rörande controlleryrket där man inte tittat på huröverensstämmelse mellan organisationskultur och personliga egenskaper hos en businesscontroller påverkar organisationernas beslut vid rekrytering. LÄS MER

 2. 2. "Alltså det funkar inte att stå stilla... ju snabbare forsen strömmar desto snabbare måste man simma" : En kvalitativ studie om organisationers hälsosatsningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marlene Nilsson; Monica Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Workplace health promotion; Workplace health intervention; Workplace wellnes program; Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att granska organisationers hälsosatsningar och skapa en fördjupad förståelse för vilka motiv som ligger bakom implementeringen av specifika hälsosatsningar samt att beskriva hälsoprojektansvariges upplevelse av hälsosatsningens verkan. Studien har en kvalitativ ansats och har baserats på empiri från sex semistrukturerade telefonintervjuer. LÄS MER

 3. 3. “Alltså det funkar inte att stå stilla... ju snabbare forsen strömmar desto snabbare måste man simma” : -En kvalitativ studie om organisationers hälsosatsningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marlene Nilsson; Monica Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Workplace health promotion; Workplace health intervention; Workplace wellnes program; Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att granska organisationers hälsosatsningar och skapa en fördjupad förståelse för vilka motiv som ligger bakom implementeringen av specifika hälsosatsningar samt att beskriva hälsoprojektansvariges upplevelse av hälsosatsningens verkan. Studien har en kvalitativ ansats och har baserats på empiri från sex semistrukturerade telefonintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhet, legitimitet och miljö : En kvalitativ studie om organisationers motiv till att göra miljövänliga val

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Sipola; Mikaela Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :miljö; legitimitet; lönsamhet; organisationers motiv; resultatorienterad; miljöaltruism;

  Sammanfattning : Världen står idag inför påtagliga klimatförändringar som ständigt blir värre, samtidigt som mänskligheten strävar efter att uppnå en högre levnadsstandard. Detta syns även på organisationsnivå då krav om snabb lönsamhetsgenerering och att ta sitt ansvar mot miljön skapar motsättningar vid val av miljövänliga lösningar i organisationer. LÄS MER

 5. 5. Vad gör det för skillnad? : Fyra organisationers integrerade arbete med kvalitativ jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativt jämställdhetsarbete; genus; makt; organisation; motstånd;

  Sammanfattning : Det finns väldigt många sätt att arbeta både med jämställdhet i stort och med kvalitativ jämställdhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra olika verksamheter integrerar arbetet med kvalitativ jämställdhet i verksamheten. LÄS MER