Sökning: "organisationsanalys teori"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden organisationsanalys teori.

 1. 1. Myndighetsutövande handläggares upplevelse av hot : En kvalitativ studie av hotbilden på Försäkringskassan och Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Linnea Tenglin; Christina Axelsson; [2007]
  Nyckelord :hot; våld; handläggare; upplevelse av hot; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGHot och våld mot myndighetsutövande handläggare inom olika myndigheter ökar i dagens samhälle, enligt statistik och media. Vi har för att öka kunskapen om detta valt att belysa de myndighetsutövande handläggarnas egna upplevelser i denna studie. LÄS MER

 2. 2. Essence of Decision: Explaining the War on Iraq

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Bay; Björn Mc Clintock; [2005]
  Nyckelord :Allison; USA; Utrikespolitik; Beslutsfattande; Teoriprövande; Utrikespolitiskt agerande; Irak; Irakkriget; Irakkrisen; Rational Actor Model; Organizational Behavior Model; Governmental Politics Model; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Natten mellan den 19 och 20 mars 2003 inledde koalitionstrupper Operation Iraqi Freedom. Detta var slutet på det som kom att gå till historien som Irakkrisen. 30 år tidigare formulerade Graham Allison en teori, i form av tre modeller, för att förklara utrikespolitiskt agerande utifrån Kubakrisen. LÄS MER