Sökning: "organisationsförändring kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden organisationsförändring kultur.

 1. 1. En företagskultur i expansion : En kvalitativ fallstudie om att upprätthålla en startupkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ella Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Expansionsfas; Förändring; Organisationsförändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : På dagens dynamiska och komplexa marknad har innovation framställts som en nödvändighet för en organisations överlevnad. Startups har framhållits som organisationer i framkant när det kommer till innovation. LÄS MER

 2. 2. Motståndets ansikte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Laier; Sofie Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; motstånd; organisationsförändring; organisationsbeteende; resistance to change;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar är vanliga fenomen inom dagens organisationer och förändringarna skapar ofta stort engagemang hos medarbetare, inte sällan leder organisationsförändringar till motstånd. Forskningen som finns idag domineras av synen på individen samt chefernas roll och möjlighet till att påverka motståndet och behandlar således inte de anställdas motstånd som ett relationellt fenomen. LÄS MER

 3. 3. “Så länge det inte händer någonting kan man väl fortsätta att ta lite onödiga risker” : En kvalitativ studie om hur säkerhetskultur kan främjas inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Forssberg; Christina Fasth; [2020]
  Nyckelord :safety culture; reporting culture; organizational change; human behavior;  work-safety environment; säkerhetskultur; rapporterande kultur; organisationsförändring; mänskligt beteende;  arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The construction industry has in the current situation twice as many accidents and work-related health issues than other industries. A good safety culture within organizations is what can cover the parts that cannot be caught up by routines and policies, in other words the human behavior. LÄS MER

 4. 4. Assessing an IT system implementation in a post merger scenario

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonas Florén; Kian Rousta; [2020]
  Nyckelord :Organizational Change; post-merger integration; sociomaterialism; technochange; warehouse management system; artifacts; organisationsförändring; artefakter; sociomaterialism; integration; technochange; IT system; uppköp och förvärv;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&A) are today two common ways to expand and grow businesses. However, studies report that around 50-75% of all M&A transactions fail to yield expected results. This study focuses on the value creation realized in the post merger integration. LÄS MER

 5. 5. The Road to Become Agile : A case study of agile transformations in the retail market, including an organization development approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnéa Rasch; Victor Thun; [2020]
  Nyckelord :Large-Scale Agile Transformation; Agile Project Management; Scrum Implementation; Scrum Culture; Organizational Development; Dialogic Organizational Development; Organizational Change; Organizational Culture; Resistance to Change; PMO; Maturity Model; Agile Practices; Organizational Culture Assessment Instrument; OCAI; Storskalig Agil Transformation; Agil Projektledning; Scrumimplementering; Scrumkultur; Organisationsutveckling; Dialogisk Organisationsutveckling; Organisationsförändring; Organisationskultur; Förändringsmotstånd; PMO; Agil Mognadshetsmodell; Bedömningsinstrument inom Organisationskultur; OCAI.;

  Sammanfattning : In today’s volatile market, retail companies struggle for survival as they have to become more flexible and dynamic. Thus, they change the organization, implementing agile methods. LÄS MER