Sökning: "organisationsförändring syfte mål"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden organisationsförändring syfte mål.

 1. 1. ”INGEN INFORMATION ÄR OCKSÅ INFORMATION” En studie om den interna kommunikationens roll under förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kajsa Gyså Karlsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :kommunikation; organisationsförändring; information;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse den interna kommunikationenhar i en organisationsförändring, samt vilka konsekvenser en bristfälligkommunikation i en organisationsförändring kan få.Teori: För att förstå den interna kommunikationens roll i en organisationsförändringanalyseras insamlat material i förhållande till teorier om kommunikationens tvåmål, Kotters åttastegs-modell och Elvings forskningsmodell omorganisationskommunikation. LÄS MER

 2. 2. En förnyelseresa mot ett innovativt organisationsklimat : En studie om organisationsförändring och måluppfyllelse när ledningen står för "vad" och medarbetarna för "hur"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Marianne Dahlqvist; Frida Zetterlund; [2017]
  Nyckelord :Organizational Change; Organizational Climate; Improvement Proposals; Innovation; Idea implementation; Ambidextrous Organizations; Förändringsarbete; Organisationsklimat; Förbättringsförslag; Innovation; Idéimplementering; Tvåhändighet; Ambidextriösa Organisationer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is that from an employee perspective examine the organizational climate of AF (Arbetsförmedlingen) södra Västmanland (Köping, Arboga, Kungsör). The results will include innovation improvement proposals, which are intended to raise employees needs in the project Förnyelseresan (translated to “A travel of change towards an innovative organizational climate”) within the area Self-leadership and culture. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs handledning i skolan? En studie om hur handledning upplevs av handledare och de som handleds i skolan.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ewa Jakob; [2017]
  Nyckelord :Handledning; förstelärare; specialpedagog; organisationsförändring; karriärsteg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jakob Ewa (2017), Hur upplevs handledning? En studie om hur handledning upplevs av handledare och de som handleds i skolan. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Vi gick från sweet till gullig : En kvalitativ studie om organisationsförändringen hos Gullers Grupp Nord.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annie Jonasson; David Alehed; [2017]
  Nyckelord :trategisk kommunikation; organisationsförändring; organisationskommunikation; organisationskultur; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Det har blivit ett allt vanligare samhällsfenomen att större organisationer köper upp mindre organisationer och det här undgår inte heller PR-branschen. PR-byrån Gullers Grupp har köpt upp flera mindre organisationer det senaste året med mål att bli hela Sveriges byrå. LÄS MER

 5. 5. Medborgarens fokus - ett perspektivskifte : Kommunens roll gentemot medborgaren

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Hjort Koverberg; [2016]
  Nyckelord :Citizens focus; public participation; process oriented; organizational change; Medborgarens fokus; medborgardialog; processorientering; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Att skapa en god relation till medborgaren är en utmaning för de flesta kommuner. Botkyrka kommun har länge arbetat med medborgardialoger och demokrati men ändå har medborgarnas förtroende minskat. LÄS MER