Sökning: "organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade ordet organisationsförändring.

 1. 1. Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bjurmalm; Lisa Falk; [2022-02-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; digitalisering; detaljhandeln; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 3. 3. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 4. 4. ”Det är vår skola, det är våra elever, det är vårt ansvar” - En fallstudie om en ny rektors introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Izabell Bäck; Frida Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Introduktionsprocess; Ledarskap; Ledarskapsförändring; Organisation; Organisationsförändring; Ledaren; Fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga värld är ledarbyte ett intressant ämne och en spännande process att följa. Denna studie fokuserar på rektorn som ledare och vad som sker på en skola vid ett ledarbyte. Uppsatsen har tre genomgående teman som speglas i samtliga avsnitt, dessa är: introduktionsprocess, ledarskap och organisationsförändring. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av GDPR inom den svenska bank - och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Manning; Emma Petersson; [2021-12-02]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsprocess; kommunikation; motstånd; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER