Sökning: "organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade ordet organisationsförändring.

 1. 1. VARFÖR FÅR FÖRÄNDRINGSARBETE INTE FÄSTE? En kritisk studie över Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amelia Månsson; [2021-06-11]
  Nyckelord :Planerad förändring; Översättning; Kritisk reflektion; Världskulturmuseerna; Hållbarhetsidéer;

  Sammanfattning : Organisationsförändring är en av de mest utforskade delarna inom organisationsforskningen. Idag finns det tusentals modeller och anvisningar om hur en framgångsrik förändring genomförs. Trots detta beräknas tre fjärdedelar av alla förändringsförsök inte uppnå de ursprungliga målen med förändringen, de får helt enkelt inte fäste. LÄS MER

 2. 2. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 3. 3. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Nyckelord :circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på bankmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Smedman; Johanna Fischer; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; digitalization och well-being; Organisationsförändring; digitalisering och välbefinnande;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ökar och tar allt större plats i vårt samhälle, vilket ställer krav på att bankbranschen måste anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder nya digitala tjänster. Bankbranschen har utvecklats i takt med digitaliseringen för att kunna effektivisera arbetssätt och erbjuda kunderna en ökad flexibilitet då kunderna inte behöver besöka ett bankkontor, utan kan sköta sina ärenden hemifrån via exempelvis sin mobiltelefon. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande hos anställda efter en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amalia Borell; Johanna Winlund; [2021]
  Nyckelord :organizational change; sensemaking; communication; participation;

  Sammanfattning : Att genomgå en organisationsförändring handlar hos individen om ett meningsskapande för att förstå samt anpassa sig till situationen. Faktorer som socialt stöd, förväntningar och kommunikation kan både försvåra samt underlätta denna process, detta beroende på hur dessa ser ut. LÄS MER