Sökning: "organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 733 uppsatser innehållade ordet organisationsförändring.

 1. 1. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 2. 2. Winds of Change: Radikala Förändringar Utan Motstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bäärnhielm; Emil Blomborg; [2024]
  Nyckelord :Change Management; Förändringsstrategi; Motstånd; Identitet; Organisationskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Winds of Change: Radikala Förändringar Utan Motstånd Seminariedatum: 11/01-2024 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i Organisation, 15 högskolepoäng Författare: Emil Blomborg och Erik Bäärnhielm Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Förändring, Identitet, Motstånd, Organisationskultur, Förändringstrategi Syfte: Studien syftar till att belysa och utforska varför inte motstånd mot radikal förändring uppstår i en organisation med stark organisationskultur. Målet är att erbjuda praktisk användbarhet för organisationer som navigerar genom radikala förändringar. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av digitala verktyg i kompetensförsörjning: En kvalitativ studie om implementering och effekter av digitala verktyg i kompetensförsörjning inom offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Westlund; Lisa Alfredsson; [2024]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; organisationsförändring; digital kompetensförsörjning; offentlig verksamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett aktuellt fenomen i dagens samhälle samtidigt som det råder kompetensbrist inom välfärden. För att lösa kompetensutmaningen har SKR tagit fram kompetensförsörjningsstrategier, där en av lösningarna är digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 5. 5. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER