Sökning: "organisationsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet organisationsförändringar.

 1. 1. Digitaliseringen av institutionen för informatik och medias utbildningsverksamhet under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Marina Bengtsson; Mattias Ekwall; [2020]
  Nyckelord :Institutionen för informatik och media; utbildningsverksamhet; organisationsförändring; digitalisering; distansundervisning; kommunikation; digitala resurser;

  Sammanfattning : Effekterna av Covid-19 pandemin medförde bland annat en övergång till distansundervisning för institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. I samband med denna övergång digitaliserades institutionen ytterligare, under en kort tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Självskattad hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar : En kvantitativ studie bland vårdpersonal i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Helles; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; förestående organisationsförändringar; heltid som norm; självskattad hälsa; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Individer skattar sin hälsa sämre i yrkesområdet vård och omsorg där även arbetsrelaterad stress kan förekomma i hög grad. Organisationsförändringar kan vara en bidragande faktor till oro och stress. Hälften av rapporterad sjukfrånvaro består av orsaken stress bland vårdpersonal i äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Finnes: Stark armékultur. Sökes: Krigserfarenhet. : en studie om kultur, flexibilitet och förändring i svenska armén

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :militär kultur; militär flexibilitet; förändring; militära organisationer.;

  Sammanfattning : Forskning visar att det ofta krävs en extern chock i form av krig för att påkalla förändring i en militär organisation. Hur kan då en militär organisation som inte deltagit kollektivt i krig förändras? Studiens syfte är att undersöka hur svenska arméofficerare förstår sin militära kultur och militär flexibilitet och hur detta i sin tur påverkar förändring. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefens roll vid en förändring på organisationsnivå : En kvalitativ studie med fokus på motivation till förändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Långström; Fanny Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; middle manager; organizational culture; motivation for change;

  Sammanfattning : Förändring är något oundvikligt, både på ett individuellt och professionellt plan. Organisationsförändringar ses ofta som en naturlig del i dagens samhälle och som något nödvändigt för att organisationen skall behålla sin existens och uppnå framgång. LÄS MER

 5. 5. Ett behov av struktur och ordning, för att det ska bli tryggt och leda till positiva resultat. : En kvalitativ studie om medarbetares behov och reaktioner i organisationsförändringar i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anne Pas; Annica Lindfors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER