Sökning: "organisationsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet organisationsförändringar.

 1. 1. ATT SJÖSÄTTA EN NY ARBETSMODELL Enhetschefers erfarenheter av hemgång med stöd av hemgångsteam i en västsvensk kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Flensburg; [2019-05-24]
  Nyckelord :Organizational Innovation; Rehabilitation; Occupational Therapy; Home Care Service; Cooperative Behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2015 introducerades en ny arbetsmodell för äldre personer som skrivs ut från sjukhus, ”Hemgång med stöd av hemgångsteam” i en kommun i Västsverige. Den nya arbetsmodellen innebar integrering av rehabilitering i ordinarie hemtjänst. LÄS MER

 2. 2. Att rädda dagen. En fallstudie om arbetsrelaterad ohälsa och ledarskap vid en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carin Berling; Jennie Sjöberg; [2019-05-07]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsrelaterad ohälsa; stress; förändringsledarskap; förändringsmodeller; kommunikation; vision; delaktighet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan organisationsförändringar och arbetsrelaterad ohälsa (Dahl 2011; Smollan 2015) och att antalet sjukskrivningar ökat avsevärt (Försäkringskassan 2017). Därför studerades hur ledarskapet och ledares agerande bör se ut för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa vid en organisationsförändring. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Da Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Kan vi bara få jobba? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av återkommande organisationsförändringar på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Recurring organizational changes; demands; control; support; employees; Återkommande organisationsförändringar; krav; kontroll; stöd; anställda;

  Sammanfattning : Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt där organisationer kontinuerligt behöver göra förändringar för att behålla konkurrenskraften på marknaden, vilket resulterat i att återkommande organisationsförändringar blivit ett vanligt inslag. Studiens syfte är att undersöka hur återkommande organisationsförändringar upplevs ur ett medarbetarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Understanding and Improving the Utilization of Web and Mobile GIS Solutions for Outdoor Environment Management

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Lea Zuna; [2019]
  Nyckelord :GIS; web- and mobile GIS; outdoor environment management; contextual design; user-centered design;

  Sammanfattning : Trees, plants, water,playgrounds, green areas and benches are just a few out of many components thatforms a pleasant outdoor environment. Not only are management and maintenancenecessary to keep the environment clean and nice for everybodys well-being, butalso documentation and records of geographic data representing the outdoorenvironment. LÄS MER