Sökning: "organisationsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet organisationsidentitet.

 1. 1. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER

 2. 2. Kulturell polarisering och politiskt färgade medier : En jämförande studie av mediekonsumenters kulturella kapital och tidningars organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andromeda Berrios; Tuva Kind; [2022]
  Nyckelord :Polarisering; Kommunikation; Organisation; Journalistik; Politik; Identitet;

  Sammanfattning : The Swedish political landscape has become more polarized with questions regarding multiculturalism, identity and globalization. The same polarization is reflected in the way media and news outlets report on current events. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar arbetsgivare med employer branding för att attrahera och behålla medarbetare? : En kvalitativ studie om betydelsen av organisationers arbetsgivarvarumärke.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olga Wohlfahrt; Agnes von Lode; [2022]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; organisationer; rekrytering; intern employer branding; extern employer branding;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur arbetsgivare arbetar för att behålla sina befintliga medarbetare och även locka till sig potentiella medarbetare från arbetsmarknaden. Detta undersöks genom att se över hur arbetsgivarna arbetar med employer branding, även kallat arbetsgivarvarumärke, vilket är det strategiska arbete företag gör med sitt varumärke för att öka företagets attraktionskraft gentemot både befintliga och potentiella medarbetare. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om hur kommunanställdas inställning till distansarbete påverkar deras organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Caroline Wiklund; Mattias Ström; [2022]
  Nyckelord :Organizational identification; Teleworking; Transformational leadership; Psychological isolation; Psychological empowerment; Organisationsidentitet; Distansarbete; Transformativt ledarskap; Psykologisk isolering; Psykologiskt bemyndigande;

  Sammanfattning : Under coronapandemin har distansarbete blivit ett vanligt förekommande arbetssätt och är, som det verkar, här för att stanna. Tidigare forskning på området belyser fördelar som tidsbesparing och mer flexibilitet men distansarbete är inte helt fritt från utmaningar då det bland annat sätter prov på anställdas organisationsidentitet (OI). LÄS MER

 5. 5. Vision eller verklighet? : En studie om HRs upplevelser av inkludering och anpassning för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kajsa Haag; Lovisa Bergman; [2022]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; rekrytering; inkludering; anpassning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa hur personal inom HR upplever hur de arbetar för att inkludera och anpassa arbete och rekrytering för personer med funktionsnedsättning. Studiens frågeställningar är “Hur upplever HR-företrädare att deras arbetsgivare arbetar för att anpassarekryteringsprocessen för personer med funktionsnedsättning?” och “Hur upplever HR företrädare att deras arbetsgivare arbetar för att inkludera och anpassa arbetet för personer med funktionsnedsättning i deras organisationer?”. LÄS MER