Sökning: "organisationskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet organisationskommunikation.

 1. 1. Att realisera e-förvaltning : En studie om förändringsledares hantering av värdeideal inom offentlig verksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonathan Andersson; Rasmus Ull; [2020]
  Nyckelord :automation; change management; e-governance; organizational change; value positions; organizational communication; abductive reasoning; automatisering; förändringsledning; e-förvaltning; organisationsförändringar; värdeideal; organisationskommunikation; abduktiv forskningsansats;

  Sammanfattning : Politiska påtryckningar kräver offentliga verksamheters effektivisering, vilket har lett många kommuner till att påbörja införandet av effektivitetshöjande, IT-stödda automatiseringslösningar inom sina respektive socialtjänster. Initiativen medför dock ofrånkomliga organisationsförändringar, vilka ställer krav på god förändringsledning för att undvika förändringsmotstånd - något som tidigare uppvisats i samband med initiativen. LÄS MER

 2. 2. See you at LinkedIn - The complex link between employees and organizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Agnes Gustavsson Larsson; Sofia Steinbock; [2019]
  Nyckelord :LinkedIn; Employee perspective; corporate communication; strategic communication; alignment; branding; medarbetarperspektiv; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; varumärke; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees perceive their LinkedIn usage in relation to their organization. To increase the awareness of how organizations can work strategically with LinkedIn the link between organizations and employees has been studied. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 4. 4. Interkulturelle Organisationskommunikation : Eine kontrastive Studie zur interkulturellen Kommunikation in deutschen und schwedischen Betrieben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ylva Åsberg; [2019]
  Nyckelord :Business; intercultural communication; organizational culture; communication; German companies; Swedish companies;

  Sammanfattning : Germany and Sweden are important business partners. In business it is important to be aware of different organizational cultures. Sweden and Germany are in many aspects alike, but at the same time there are cultural differences. LÄS MER

 5. 5. Ledarens kompetens och kommunikationsvägar i en digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maria Franz; Eda Cakici; [2019]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; Digitalisering; Ledarskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Att kommunicera är en vital del för en ledare då den vill lyckas förmedla gemensamma mål och visioner till sina medarbetare. Hur en organisation kommunicerar har förändrats i takt med digitaliseringen. Kommunikationen har gått från face-to-face och mail till idag där organisationer använder sig av ett flertal olika kommunikationsvägar. LÄS MER