Sökning: "organisationskultur ikea"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden organisationskultur ikea.

 1. 1. TILLSAMMANS - En studie om organisationskultur och dess påverkan på verksamheten och individen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fredrika Hulthén; [2019-08-23]
  Nyckelord :Organisationskultur; Nyanställningar; Värdegrunder; Organisationens påverkan; Kulturens tre lager;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to a bigger understanding of organizational culture by empirically examine how organizational culture can show and be perceived in a concrete way at one of IKEA’s stores. The results of the study is explained with help from the models “The three levels of culture” and “The organization’s impact”. LÄS MER

 2. 2. Varför stannar man på en arbetsplats?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Zarah Rosell; Pontus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Organizational commitment; the psychological contract; retention; employer branding and culture; personal development; career development; Organizational commitment; det psykologiska kontraktet; behålla anställda; employer branding och kultur; kompetensutveckling; karriärutveckling;

  Sammanfattning : There exists a huge amount of quantitative research about organizational commitment, the psychological contract and its relevance for retention. We do, however notice a lack of qualitative research when it comes to commitment, the psychological contract and how different factors cooperate to achieve retention. LÄS MER

 3. 3. "Vilse i friheten" : Kommunikationens betydelse i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Hermansson; Sanna Jensen; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; Organisationsförändring; Organisationskultur; Osäkerhet;

  Sammanfattning : I vår samtid sker förändringar mer frekvent än någonsin och vissa menar att ett företags överlevnad beror på hur pass flexibla de lyckas vara och bemöta dessa ständigt fluktuerande krav från omvärlden. Idag lyckas enbart en tredjedel av företag med sina förändringsarbeten. LÄS MER

 4. 4. Uttalade värderingar inom värdedrivna organisationer : En kvantitativ studie på ett IKEA-varuhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alicia Borg; Janell Nyström; [2017]
  Nyckelord :Kultur; värden; värderingar; värdedrivna organisationer; organisationskultur; värdebaserat ledarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svenskhet – The IKEA Way! : Hur begrepp får eget liv och betydelse när IKEA får bestämma vad svenskhet är

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maya Ginsburg; [2016]
  Nyckelord :svenskhet; IKEA; nationen; diskursteori; gruppbildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur ett globalt företag påverkar bilden av Sverige i världen men också hos ”svenskar” själva. Uppsatsen är ett försök till att förstå på vilket sätt detta sker. LÄS MER