Sökning: "organisationskultur- och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden organisationskultur- och identitet.

 1. 1. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
  Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER” - En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Järbur; Elias Krantz; Daniel Lange; [2018-09-12]
  Nyckelord :Employer branding; Organisationskultur; Varumärkesbyggande; Strategisk kommunikation. Employer value proposition; IPIanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställdpå SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet ärbaserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivareför uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på:varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessastannar kvar. LÄS MER

 3. 3. Vem bestämmer vem du är? : Identitetsregleringens påverkan på anställdas identitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Agrell; Paulina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Identitetsreglering; identitet; social identitet; organisationskultur; normativ styrning; organisationsidentitet; socialisation; värderingar;

  Sammanfattning : Författare: Sofia Agrell och Paulina Svensson Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Hans Wessblad                                                 Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2FE78E   Titel: Vem bestämmer vem du är?   Problemformulering: Hur används identitetsreglering för att påverka anställdas identitet?   Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera vilka aspekter av identitetsreglering som används inom organisationer genom att ta reda på vilka medel som används för att påverka de anställdas identitet.   Metod: Studien har en deduktiv ansats med en kvalitativ datainsamling. LÄS MER

 4. 4. Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office! En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gustaf Andersson; Edvin Olbers; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturstyrning; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office - En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur. Vad: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2018. Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Termin 6. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation – En kreativ profession

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Fredrik Välme; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; Organisationskultur; PR; Profession; kreativitet;

  Sammanfattning : Kommunikationsbranschens olika grepp för att profilera sig som kreativa och professionella är många. Denna uppsats studerar fem stycken stockholmsbaserade kommunikationsbyråer som alla har kunder inom kreativa näringar. Tre av byråerna är fullservicebyråer med brett tjänsteutbud och två av byråerna är renodlade PR-byråer. LÄS MER