Sökning: "organisationsmedlem"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet organisationsmedlem.

 1. 1. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 2. 2. Tystnadens eko : En kvantitativ studie om internkommunikationen på programmen för medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Internal communication; Karlstad university; media and communication; Internkommunikation; Karlstads universitet; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Vi har nog alla någon gång varit medlem i en organisation. Och vad är mer frustrerande än att som organisationsmedlem inte få ta del av all den information som florerar runt? Som medie- och kommunikationsstudent får man snabbt lära sig vikten av att förmedla ut information på rätt sätt och i rätt forum, inte minst på grund av hur samhället idag är överöst med information och budskap. LÄS MER

 3. 3. Att leva med organisationens image –En kvalitativ studie om arbetstagarens upplevelse av sin organisationstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Blomberg; Dora Jansson; [2020]
  Nyckelord :Organizational identity; construed image; commitment; interactions; impression management; roles; habitus; forms of capital; Swedish banking sector;

  Sammanfattning : The interpretation an individual does as an organizational member is complex. This studyfocuses on the meaning that arises when an individual interprets their organization through theopinions of others. The importance of other people's perceptions of the organization has thusfar seen a low degree of sociological research. LÄS MER

 4. 4. Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office! En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gustaf Andersson; Edvin Olbers; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturstyrning; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office - En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur. Vad: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2018. Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Termin 6. LÄS MER

 5. 5. Tradition 2.0 : En studie om lokal tradition inom en samtida organisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Casselbrant; Emma Gråd; [2015]
  Nyckelord :Tradition; identifiering; storytellling; stolthet; gemeinschaft; gesellschaft; internal branding; corporate heritage brands;

  Sammanfattning : Organisationer har olika strategier för särskiljning och konkurrenskraft där kultur, arv och tradition tillämpas på olika sätt för att profilera sig både mot kunder och medarbetare. Företag vilka bygger och anspelar på lokal tradition återfinns inom de flesta sektorer, dock har få studier gjorts på medarbetarens upplevelse av tradition inom en organisation. LÄS MER