Sökning: "organisationsprofessionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet organisationsprofessionalism.

 1. 1. Tjänstemännens arbetstillfredsställelse

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Paula Olmos Castillo; [2019-01-25]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; tjänstemännens roll; Public Service Motivation; arbetsförutsättningarna inom offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka kunskap om faktorerna somtjänstemännen upplever som tillfredsställande på sin arbetsplatsoch om hur tjänstemännen uppfattar sin arbetstillfredsställelse iförhållande till sin roll och till arbetsförutsättningarna inomoffentlig sektor.Teori: Herzbergs motivationsteori används som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. PROFESSIONALISMENS UTTRYCK OCH STYRNINGENS PÅVERKAN - En studie om hur socialsekreterares arbete påverkas av dokumentationssystemet BBIC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jacob Österlund; [2018-07-03]
  Nyckelord :professionalism; socialsekreterare; dokumentation; BBIC; skön;

  Sammanfattning : Reformer i New Public Management-anda har sedan 1990-talet inneburit ökad styrning avprofessioner och ett konkret uttryck för denna utveckling är dokumentationssystemet BBIC som densvenska socialtjänstens använder. Mycket av kritiken mot den ökade styrningen handlar om dessnegativa inverkan på tjänstepersoner och det handlingsutrymme som behövs för professionellt arbete. LÄS MER

 3. 3. Inventariet som flög iväg - Socionomkonsulters professionella strävan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Wikberg Grissler; [2018]
  Nyckelord :Gränsland; Yrkesprofessionalism; Organisationsprofessionalism; Socionomkonsult; Konsult; Profession; Professionsteori;

  Sammanfattning : Socionomkonsulter, socionomer som hyrs ut av konsultföretag till framförallt kommuner, har blivit en vanligt förekommande företeelse på socialkontor runt om i landet. Denna uppsats frågar sig inte enbart varför socionomer väljer att bli konsulter utan analyserar socionomkonsulternas användning av konsultrollen som en professionell strävan med vilken de tar avstånd ifrån olika sätt att organisera det sociala arbetet i kommunen. LÄS MER

 4. 4. En tydlig väg mot självförsörjning- En studie av ett pilotprojekt inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Aktivering; Arbetssätt; ekonomiskt bistånd; organisering; självförsörjning; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Eriksson, J & Nätterlund, D. En tydligare väg mot självförsörjning. En studie av ett pilotprojekt inom ekonomiskt bistånd. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är ingen robot, jag är en människa” - En kvalitativ studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånds syn på sin yrkesroll och yrkesstatus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Gunge; Hilda Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Professional status; profession; social workers; organizational professionalism; social welfare benefits; yrkesstatus; yrkesroll; organisationsprofessionalism; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this Bachelor thesis we examine how social workers within the department of social welfare benefits describe their profession and professional status in order to analize how this may impact the way they work. Eight social workers from five cities were interviewed in a qualitative semi-structured format. LÄS MER