Sökning: "organisationspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet organisationspsykologi.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på arbetssituationen : En kvalitativ studie med rektorer i grund- och gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maja Freiij; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; Arbetsmiljö; Rektorer; Covid-19; Krav-; kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur de påtvingade omställningarna i skolorganisationer, till följd av pandemin, har påverkat rektorers yrkesroll och välmående i arbetet i en specifik kommun. Studien utfördes genom en kvalitativ forskningsansats innefattande semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Arbetssituationens betydelse för stress och arbetsengagemang bland anställda inom finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi; Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Josefine Wennberg; Ellinor Bergström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan anställningsformen och det psykologiska kontraktet : En fallstudie av ett tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alfred Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Psykologiskt kontrakt; Anställningsform; Tjänsteföretag; Tillsvidareanställning; Behovsanställning; Fallstudie; Arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka relationen mellan det psykologiska kontraktet och anställningsformen behovs- och tillsvidareanställning i ett bevakningsföretag genom en fallstudie. Respondenterna bestod av 46 personer där 23 var tillsvidareanställda och 23 var behovsanställda. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet : En kvalitativ studie av sociala representationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ryan-Alexander Galanoylis Eriksson; Mesud Koljic; [2020]
  Nyckelord :Psychology; Work and organizational psychology; The psychological contract; Digitization; Social representations; Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Det psykologiska kontraktet; Digitalisering; Sociala representationer;

  Sammanfattning : Denna studie var av explorativ karaktär. Syftet var att undersöka digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet; ett forskningsfokus som tidigare inte har uppmärksammats i litteraturen. En kvalitativ design med utgångspunkt från teorin om sociala representationer valdes (Moscovici, 2000). LÄS MER

 5. 5. Gränslöst arbete, linjechefer och deras förmåga till livsbalans : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; Stina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Gränslöst arbete; Flexibelt arbete; Work-life balance; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur linjechefer hanterar ett flexibelt arbete när detta blir gränslöst och hur de gör för att detta inte ska påverka balansen mellan arbete och privatliv för mycket. Det teoretiska ramverket för studien utgjordes av Krav, kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990), Rollteorin (Mead, 1934; Yang, 2013), Överflödsteorin samt Gränsteorin (Jang & Zippay, 2010). LÄS MER