Sökning: "organisationsrecept"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet organisationsrecept.

 1. 1. Institutionaliserade recept i Trafikverket : En kandidatuppsats om kvalitetsstyrning och tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gina Melki; Patricia Melke; [2021]
  Nyckelord :Quality management; service design; organizations recipes; new public management; total quality management; institutional theory; Kvalitetsstyrning; tjänstedesign; organisationsrecept; new public management; total quality management; institutionell teori.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study why and how the Swedish Transport Administration has applied quality management and service design. This study applies the institutional theory and theory behind New Public Management. Total Quality Management and service design are used as study objects. LÄS MER

 2. 2. MELLAN BESLUT OCH IMPLEMENTERING - En fallstudie om hur chefer på mellannivå arbetar med att förankra och förbereda anställda inför övergången till en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Horseng Amdell; Cecilia Wahlgren; [2019-02-07]
  Nyckelord :aktivitetsbaserade arbetsplatser; chefer på mellannivå; chefskap; Försäkringskassan; offentlig sektor; organisationsrecept; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att kartlägga och beskriva vad cheferna på mellannivå vid Försäkringskassan i Göteborg har gjort för att förankra och förbereda övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen hos de anställda samt varför Försäkringskassan inför aktivitetsbaserade arbetsplatser enligt cheferna på mellannivå och om beslutet har föregåtts av en motivering.Teori:De två teorier som har använts i studien är Kjell Arne Røviks teori om organisationsrecept och John Kotters teori om distinktionen mellan ledarskap och chefskap. LÄS MER

 3. 3. Hur kan samverkan förstås som en legitimerad myt. En tolkande fallstudie av samverkansprojektet RISK – Räddningstjänsten I Samarbete med Kidsen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mendez Facundo; [2019]
  Nyckelord :Statsvetenskap; management; offentliga organisationer; mytbildning; mytperspektivet; samverkan; projekt; Räddningstjänsten Syd; RISK;

  Sammanfattning : Myndigheter är ålagda att samverka med både privata aktörer och offentliga organisationer för att lösa komplexa problem på lokal nivå. Utifrån mytperspektivet får dessa idéer eller organisationsrecept som samverkan ett symboliskt värde som sedan organisationen skyltar med. LÄS MER

 4. 4. Anställd i anställbarhetens namn : En kvalitativ studie om anställningsbarhet vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Löfstedt; Sara Pohl; [2018]
  Nyckelord :anställningsbarhet; organisationsrecept; nyinstitutionell teori; Bolognaprocessen; Uppsala universitet; arbetande studenter;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori, och med anställningsbarhet som bakgrund, har denna uppsats undersökt fenomenet att universitet- och högskolestudenter, både internationellt och i Sverige, i allt högre utsträckning arbetar vid sidan av sina studier. Ett vanligt förekommande skäl till att studenter väljer att arbeta är att skapa arbetslivserfarenhet, vilket kan indikera att praktisk erfarenhet blir likt en norm för att uppnå anställningsbarhet. LÄS MER

 5. 5. Den agila trenden : En organisationsstudie om hur och varför agila metoder implementeras och vilken påverkan det får på de anställda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Davidsson Felicia; Förberg Olivia; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; organizational change; organizations; implementation of organizational recipes; motives; employees and management; effects on employees; teams and participation.; Agila metoder; organisationsförändring; organisationer; implementering av organisationsrecept; motiv; medarbetare och ledning; effekter på anställda; team och delaktighet;

  Sammanfattning : This study aims through a qualitative approach to study how agile methods are practised in a Swedish bank. The aim of the study is to understand the motives behind the choice to implement the agile methods, how the change process has been practised and finally what effects it gives to the employees in the company. LÄS MER