Sökning: "organisationsstruktur."

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade ordet organisationsstruktur..

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Hur fattas besluten? : - En kvalitativ studie i hur strategiska beslut fattas i självstyrande organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Självstyrande organisationer; beslutsprocesser; strategiska beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny form av organisationsstruktur, som ofta benämns som självstyrande organisationer, har växt fram de senaste decennierna, framför allt inom branscher som kräver att företagen snabbt anpassar sig till nya miljöer och förutsättningar. Det tydligaste kännetecknet är att makten att fatta mer övergripande beslut är delegerad och att anställda har befogenhet att fatta beslut som inte bara ligger inom deras roll utan större beslut som påverkar andra eller hela organisationen. LÄS MER

 4. 4. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 5. 5. ”Det demokratiska ledarskapet” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap påverkas av organisationsstrukturen och kulturen i Arbetsförmedlingens pågående reform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Orest Resteljica; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Arbetsförmedlingen; organisationsstruktur; organisationskultur; ledarskap; chefer; ledare; hierarki byråkrati; centralisering; decentralisering.;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen har under en lång tid arbetat för att minska arbetslösheten i Sverige. Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter som arbetar och ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. LÄS MER