Sökning: "organisatorisk förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden organisatorisk förändring.

 1. 1. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
  Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

  Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 3. 3. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 4. 4. Framtidens dagligvaruhandel : En studie om förändring och hur butiken ska framtidssäkras.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :August Härenstam; Oscar Ahl; Jakob Lönn; [2022]
  Nyckelord :Business model; organizational learning; future; prime mover; crane; reframing; rebundling; change; technology.; Affärsmodell; organisatorisk lärande; framtid; prime mover; lyftkran; avbuntning och ombuntning; förändring; teknik.;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln har förändrats genom åren, idag är branschen något helt annat än för 80 årsedan och detta är till stor del med hjälp av digitalisering. Det empiriska materialet för dennastudie är hämtat från ICA Maxi Stormarknad Växjö och ICA Gruppen. LÄS MER

 5. 5. Se – höra – göra – reflektera för en säkrare arbetsmiljö i Byggbranschens säkerhetspark : En induktiv och analytisk studie om Byggbranschens säkerhetsparks arbetsmiljöutbildning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Okko-Olausson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljösäkerhet; Arbetsmiljöutbildning; Säkerhetspark; Byggbranschutbildning; Riskmedvetenhet; Riskbedömning; Beteendebaserad Säkerhet; Beteendeförändring; Säkerhetskultur;

  Sammanfattning : På grund av den svenska byggbranschen är en av de mest riskfyllda branscherna i Sverige har en av de vanligaste åtgärderna för att motverka denna fortsatt olycksdrabbade utveckling skapat en branschomfattande vilja hos organisationerna att förbättra sin arbetssäkerhet. Ett av dessa initiativ till att försöka förbättra och förändra olycks- och skadestatistiken för personskador i byggbranschen har tagits genom bildandet och upprättandet av Byggbranschens Säkerhetspark. LÄS MER