Sökning: "organisatorisk kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden organisatorisk kontext.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande i en intern kris : En studie i erfarenhetsbaserat beslutsfattande under krisrespons

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hiller; Mario Taus; [2021]
  Nyckelord :Beslutsfattande; krishantering; erfarenhet och intuition; igenkänningsprocess;

  Sammanfattning : I en tid där avstånd minskar och globaliseringen stärks ökar riskerna för kriser i organisationer. En organisationskris är en händelse med låg sannolikhet och stor påverkan som hotar organisationens livskraft och kännetecknas av tvetydighet i orsak, verkan och lösningsmedel, samt genom en tro på att beslut måste göras snabbt. LÄS MER

 3. 3. Work Life Balance ur ett chefsperspektiv : En kvalitativ fallstudie om chefers upplevelser om Work Life Balance i en kontext av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :David Nilsson Aspengren; Hilding Herrström; [2021]
  Nyckelord :Work Life Balance; Manager-perspective; Experiences; HR; Covid-19; Work Life Balance; Chefsperspektiv; Upplevelser; HR; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett allt mer gränslöst arbetsliv breder ut sig över flera branscher på svensk arbetsmarknad. Organisationers flexibilitetsformer och flexibla arbetsätt, skapar nya utmaningar för en pressad organisatorisk nyckelgrupp, cheferna. LÄS MER

 4. 4. Militär kreativitet : en militär konstform?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Blomberg; [2021]
  Nyckelord :creativity; military creativity; bottom-up; driving force; organizational environment; military context; punishment; leadership innovation; Grounded Theory; kreativitet; militär kreativitet; nerifrån-och-upp; drivkraft; organisatorisk miljö; militär kontext; bestraffning; ledarskap; innovation; Grounded Theory.;

  Sammanfattning : Kreativitet är en förmåga som Försvarsmakten önskar att militär personal behärskar och använder. Samtidigt saknas en tydlig beskrivning av vad militär kreativitet är, hur det ska tolkas och om det påverkas av yttre påverkansfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares vädjan till organisatorisk förändring- är ett nytt ledarskap vägen framåt? : En kvalitativ studie gällande medarbetaresupplevelser av distansarbete kopplat till ett framtida hållbart ledarskap

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jakob Altensten; Vilda Cygnaeus; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Medarbetarupplevelser; Ledarskap; Svensk kontext; Framtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företagsekonomiskt problem som organisationer möter i dagens samhälle är ett accelererat VUCA-klimat. Som resultat av Covid-19 har organisationer, ledare och medarbetare tvingats ställa om till distansarbete. LÄS MER