Sökning: "organisatorisk resiliens"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden organisatorisk resiliens.

 1. 1. Resurser och relationers påverkan på organisatorisk resiliens. En enkel fallstudie av ett västsvenskt teknikbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Curry; Viktor Terling; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieskolor och resiliens : Anställdas uppfattningar om gymnasieskolors resiliens under coronakrisen våren 2020 till våren 2021.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Ina Övergaard; Staffan Blonde; [2022]
  Nyckelord :Organizational resilience; crisis management; upper secondary schools; staff members; covid-19; Organisatorisk resiliens; krishantering; gymnasieskolor; personal; covid-19;

  Sammanfattning : Coronakrisen har varit och är fortfarande i skrivande stund en stor samhällsbörda för många olika typer av organisationer och har varit särskilt påfrestande för gymnasieskolor. Samtidigt har det lett till en god möjlighet att utforska organisationers krishantering. LÄS MER

 4. 4. Digital transformation som en form av resiliens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Ismailova; Emilia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Resiliens; organisatorisk resiliens; individuell resiliens; digital transformation; digitalisering; Covid-19; kris;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteorganisationer, såsom universitet och sjukhus, är särskilt känsliga och sårbara under kriser, något som inte blev ett undantag under Covid-19. Eftersom tjänsteorganisationer generellt sett omfattar en hög nivå av personlig interaktion blev de särskilt drabbade av de restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen. LÄS MER

 5. 5. Hur har den svenska textilindustrin påverkats av coronapandemin?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Källen; [2022]
  Nyckelord :Textile Industry; Corona; COVID-19; Pandemic; Swedish textile producers; Textile management; Society in lockdown; Reciliens.; Textilindustri; Corona; COVID-19; Pandemi; Svenska textilproducenter; Samhällsnedstängning; Rekommendationer; Resiliens.;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 bröt ett nytt coronavirus ut i Kina, COVID-19, för att sedan spridas över hela världen. I januari 2020 klassificerades COVID-19 som ett hot för mänskligheten av World Health Organisation, för att senare i mars samma år övergå till att klassificeras som en pandemi. LÄS MER