Sökning: "organisatorisk struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden organisatorisk struktur.

 1. 1. Arbetsmiljö för ledare - En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Andersson; Kesia Hansson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial Arbetsmiljö; Psykosocialt arbetsmiljöarbete; Ledare; Upplevelse;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö för ledare.En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare.Under många år har arbetsmiljöarbetet varit fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. Tidigare forskning visar att psykisk ohälsa är något som ständigt ökar, inte minst inom första linjens ledare. LÄS MER

 2. 2. Framställande av traditionell kravspecifikation inom agiltramverk: är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ellinor Sjöström; Nina Segelöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utveckling av produkter och tjänster har historiskt föregåtts av en tydligkravspecifikation över önskat innehåll, fastslagna kostnadsramar och tidsram förlansering. I modern tid har agila metoder successivt blivit standard inommjukvaruutveckling, metoder som inte kräver en explicit kravspecifikation. LÄS MER

 3. 3. När krisen kommer : En kvalitativ forskningsstudie om en kommuns HR-enhets krishantering av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Henric Vickström; [2020]
  Nyckelord :HRM; SHRM; Ledarskap; Organisatorisk lärande;

  Sammanfattning : Spridning av Covid-19 viruset har lett till en pandemi i världen där olika organisationer behöver göra anpassningar för att hantera krisen. Syftet med den här studien är att ta reda på hur en HR-enhet arbetar under en kris inom en kommun. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation inom Svenska Handelsbanken AB, utifrån ett kontorschefsperspektiv : Vikten av organisatorisk strategi och kultur för den interna kommunikationsprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Internal Communication; Effective Communication; Strategy; Corporate Culture; COVID-19; Intern kommunikation; effektiv kommunikation; strategi; företagskultur; COVID-19;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Banker spelar en viktigt roll i det finansiella systemet. Tidigare finansiella kriser och skandaler har ofta relaterats till bristfällig hantering av strategi och intern kontroll inom banker. Vikten av en väl fungerande intern kontroll inkluderande intern kommunikation inom banker har därmed blivit allt större. LÄS MER

 5. 5. Implementering av ständiga förbättringar i offentliga organisationer : Områden som en ledare behöver beakta

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ulrika Auno; Truls Bretz; [2020]
  Nyckelord :Continuous improvement; Leadership; Public organizations; Ständiga förbättringar; Ledarskap; Offentliga organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad en ledare behöver göra för att skapa förutsättningar för och arbeta med ständiga förbättringar i offentliga organisationer. Studien rymmer en teoretisk litteraturstudie samt en empirisk intervjustudie. LÄS MER