Sökning: "organisatoriska fasader"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden organisatoriska fasader.

 1. 1. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 2. 2. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkan på naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sin legitimitet hos intressenter. LÄS MER

 3. 3. Integrering av hållbarhet i ekonomistyrning inom optikbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Eriksson; Clara Kidmark; []
  Nyckelord :Hållbarhet; ekonomistyrning; optikbranschen; motiv;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är ett aktuellt ämne och även något som företag inom optikbranschen arbetar med. Hela samhället måste förbättras för att nå klimatmålen 2030 och hållbarhet är även något som gynnar företag på lång sikt. Kritik har däremot riktats mot företagens hållbarhetsarbete. LÄS MER