Sökning: "organisatoriskt motstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden organisatoriskt motstånd.

 1. 1. Sharing is caring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Skogersson; Frida Svensson; [2020]
  Nyckelord :​Konsumtion; konsumtionsbeteende; delningsekonomi; delningstjänster; motivation; motstånd; sociala normer; moraliska normer; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Idag konsumeras det som aldrig förr, samtidigt som hållbarhetsfrågan tar allt större utrymme i debatten kring konsumtion. Det har lett till att konsumenten söker efter andra konsumtionsalternativ, ur vilket fenomenet delningsekonomin har växt fram. LÄS MER

 2. 2. Rekrytering av kvinnor & deras förutsättningar på mansdominerade yrkesprogram - En kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anni Borgman; Erika Nilsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; mansdominerade miljöer; normer; yrkesnämnder; yrkesprogram; women; male-dominated environments; norms; trade councils; vocational programs;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problematiken kring det låga antalet kvinnor i el-, bygg- och fordonsbranschen. Undersökningen som gjorts vid uppsatsskrivandet sticker ut genom att visa yrkesnämndernas perspektiv på rekryteringen av kvinnor till och deras förutsättningar att ta gymnasieexamen på de mansdominerade yrkesprogrammen, el och energi, bygg och anläggning samt fordon och transport. LÄS MER

 3. 3. Att hitta lugnet i stormen : En fallstudie om självledarskap och kvalitet under omfattande organisationsförändring

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anne Beth Pettersen; Agnieszka Rolka; [2019]
  Nyckelord :self-leadership; transformative leadership; quality; organizational change and radical organizational change; ledarskap; självledarskap; transformativt ledarskap; kvalitet; organisationsförändring och radikal organisationsförändring;

  Sammanfattning : Samhällsutvecklingen skapar nya förutsättningar och ger nya möjligheter för organisationer samtidigt som den bidrar till ständigt tuffare konkurrens. För att offentliga organisationer ska kunna överleva på marknaden måste de anpassa sig till utvecklingen och nya krav. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i försvarsmakten : En textanalys om motståndet mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Andersson; [2019]
  Nyckelord :genus; gender; kvinnor; kvinna; maskulinitet; femininitet; försvarsmakten;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursen ser ut på diverse försvarsbloggar gällande kvinnor inom försvarsmakten. Med hjälp av textanalys så redogör uppsatsen för hur motståndet mot dessa kvinnor framstår och hur detta motstånd yttrar sig. LÄS MER

 5. 5. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING -ELLER BARA FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT : En kvalitativ studie om dataskyddsförordningens påverkan på verksamma inom rekrytering- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Engström; Emma Eriksson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordning; organizational change; organisationsförändring; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Från och med den 25:e maj 2018 kommer hanteringen av personuppgifter regleras på samma sätt i alla EU-länder. Tidigare har det varit upp till varje land att tolka direktivet om skydd av personuppgifter,vilket resulterat i att Sverige efterlevt personuppgiftslagen (PuL). LÄS MER