Sökning: "organisatoriskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden organisatoriskt perspektiv.

 1. 1. BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Byström Börjesson; [2021-04-07]
  Nyckelord :förlossningsvård; organisationskultur; barnmorska; profession; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hurarbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck ochorganisationskultur.Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. HUR STÅR DET TILL MED VETERINÄREN? En kvalitativ intervjustudie om veterinärers upplevelser av sin sociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Mc Manus; [2021-02-17]
  Nyckelord :arbetsmiljö; stress; emotioner; organisationer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka veterinärers upplevelse och hantering av sin socialaarbetsmiljö. Upplevelser och hanteringen av dessa ses här som emotionella och socialaprocesser inom en organisation. LÄS MER

 3. 3. Hinder som påverkar omvårdnadsarbetet och preventiva åtgärder vid trycksår utifrån sjuksköterskans perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ardita Avdiu; Sofia Fransson Nordin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna som föreligger i slutenvården trotsden omfattande kunskap kring ämnet. För att kunna uppmärksamma de hinder som finns ärdet till stor vikt att erhålla förståelse i helhet kring det ämnet, för att vidare tillrättalägga vartbarriärerna förekommer. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av en digital rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Digital Recruitment; Recruitment; Evaluation; Candidate Experi-ence; Employer Branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att använda tekniska verktyg blir allt vanligare för att effektivisera HR-processer och därmed blir användning av ATS, Applicant tracking systems, allt vanligare i rekryteringsprocessen. I denna studie utvärderas en digitaliserad rekryteringsprocess gällande intern användbarhet och kandidatupplevelse. LÄS MER

 5. 5. Cyberrisker i en föränderlig finanssektor : En kvalitativ studie om hur svenska fintech-bolag hanterar cyberrisker ur ett organisatoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bevegård; Fredrik Hild; [2021]
  Nyckelord :cyberrisk; cybersäkerhet; fintech-bolag; operativ risk; riskhanteringsprocess;

  Sammanfattning : I takt med den ökade digitaliseringen har nya aktörer och risker vuxit fram inom den finansiella sektorn. Trots det faktum att riskspektrat har ökat, visar tidigare studier på att det saknas tillräcklig kunskap i vissa organisationers riskhantering. LÄS MER