Sökning: "organiserade samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden organiserade samtal.

 1. 1. På tal om muntlighet : Lågstadielärares perspektiv på stödstrukturer för organiserade samtal i svenskundervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Ferm; Maria Grossmann; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; primary school; teaching of Swedish; speech; talk; speaking activities; Stödstrukturer; stöttning; lågstadiet; svenskundervisning; muntlighet; muntlig förmåga; organiserade samtal;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka stödstrukturer lågstadielärare uppger att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där begreppet stödstruktur är centralt. LÄS MER

 2. 2. Introduktion av lek och fysisk aktivitet på ett barnhem i Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Olle Willsund; Mirza Nuhic; [2019]
  Nyckelord :Barns fria tid; fysisk aktivitet; lek; fritidshem; barnhem; skola;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete har för avsikt att introducera och inspirera till lek och fysisk aktivitet genom organiserade aktiviteter. För att utveckla barnens fritid och ge möjlighet till lärande och lek introduceras aktiviteter som barnen senare kan genomföra på egen hand. LÄS MER

 3. 3. “Fuck it, sorry boys, jag mår skit” : En intervjustudie av unga killars vänskapsrelationer och samtal om känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Kronberg; Anton Vikström; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; vänskapsrelationer; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljuset mot unga killars känsloliv och behov av emotionella samtal, samt hur detta präglas av manlighetsnormer. Tidigare forskning har visat att unga killars vänskapsrelationer påverkas av maskulinitetsnormer vilket begränsar killars känslouttryck och förmåga att prata om känslor. LÄS MER

 4. 4. Kollegiala samtal om lärande : - möjligheter för lärare att utveckla klassrumspraktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Sellergren; Laila Eriksson; [2017]
  Nyckelord :kollegiala samtal; kompetensutveckling; gemensamt lärande; struktur; organisation; elever i behov av stöd;

  Sammanfattning : Vi har i denna kvantitativa empiriska studie undersökt fenomenet kollegiala samtal om lärande och i vilka olika mötessammanhang som de kollegiala samtalen pågår. Syftet var att undersöka i vilka mötessammanhang det sker kollegiala samtal om lärande och hur de är organiserade och strukturerade. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte lätt att vara konstnär" : lärarens förhållningssätt i organiserade bildaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jessica Blomqvist; Anna Lindén; [2016]
  Nyckelord :Bild; bildskapande; förskola; lärare; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bild och bildskapande har under historiens gång alltid varit en del inom barnverksamheten, men innehåll och upplägg har förändrats över tid. Bildskapandet har gått från styrt till fritt skapande och i dagens förskola ingår bildskapandet i den pedagogiska verksamheten där barnen både får möjligheten att skapa fritt men också under lärarens vägledning. LÄS MER