Sökning: "organiserat hyckleri"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden organiserat hyckleri.

 1. 1. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 2. 2. I princip får man skita i allt det där uppe, annars blir det ingen verksamhet : En studie av polisers uppfattningar av styrning och organisationsreformer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Sarah Korduner Izosimov; Zanna Karelius Revonkorpi; [2023]
  Nyckelord :polismyndigheten; styrning; organisation; reform; poliskultur; gräsrotsbyråkrati; organiserat hyckleri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”det vi säger och det vi gör måste liksom vara samma sak” En studie om diversity management som koncept och praktik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Ström; Ellen Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: diversity management; kommuner; mångfaldsarbete; organiserat hyckleri; komplexitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konceptet diversity management, en organisationsstrategi för att ta tillvara på mångfald som leder till en ökad effektivitet och lönsamhet, har främst forskats inom privata företag, därav intresset för att undersöka fenomenet i kommunal verksamhet. Forskning visar däremot att diversity management som koncept ofta framställs som oproblematisk med positiva budskap, en slags vision som sällan redogör för de utmaningar som organisationer ställs inför. LÄS MER

 4. 4. Etableringen av familjecentraler i Jönköpings kommun 1998-2008. : Hur, varför och till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Torbjörn Kalin; [2011]
  Nyckelord :policy translation; policy diffusion; agenda-setting; neo-institutional organization theory; new public management; organized hypocrisy; institutionalization; översättning; idéspridning; agendasetting; nyinstitutionell organisationsteori; new public management; organiserat hyckleri; institutionalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på den etableringsprocess som har skett i Jönköpings kommun vid införandet av familjecentraler. Syftet med studien är att undersöka hur införandet av familjecentraler kan förstås och genom det skapa fördjupad kunskap om etableringsprocesser i socialt arbete. Studien har genomförts i form av en fallstudie. LÄS MER