Sökning: "organiserat ljud"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden organiserat ljud.

 1. 1. Reggio Förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Enqvist; [2016]
  Nyckelord :Arkitektur; Reggio Emilia; Råsunda; Solna; Kvateret Framnäs; Sofia Enqvist; Förskola; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Idé och intentionIntentionen har varit att skapa en förskola för barnen, med hjälp av element som relaterar till barnens skala. Stora öppna rum med utrymme för förändring och skapade. Platser och rum där alla barn kan mötas. En innomhus "piazza” som inbjuder till Reggio Emilias pedagogiska riktlinjer om möten. LÄS MER

 2. 2. Ljud - livets parentes : Några nedslag längs vägen

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Theodor Trottner; [2012]
  Nyckelord :Ljud; ljudkonst; experimentell musik; akustiska atmosfärer; organiserat ljud; theodore trottner; konst;

  Sammanfattning : Essän Ljud – livets parentes handlar om ljud I relation till idéer om experimentel musik och ett utökat tankesätt om vad music och ljud är. Vad lyssnande kan vara och hur vi uppfattar ljud I relation till den teknologiska och industriella utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Servicescape : - hur används det för att höja kundens upplevelse?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Stina Olsson Arnlund; Ida Östman; [2009]
  Nyckelord :Servicescape; design; upplevelser; marknadsföring; servicescape dimensionerna; färg; ljus; ljud; lukt.;

  Sammanfattning : Företagen försöker skapa en tilltalande lokal för kunden, dockinte på ett organiserat och systematiskt sätt. Ingen avrespondenterna vid intervjun hade vetskap om servicescapebegreppet och hur stor påverkan det har för kundens upplevelseav tjänsten. LÄS MER