Sökning: "organising capacity"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden organising capacity.

 1. 1. Creating spaces for sustainability transformation at universities : conditions and practices at a transdisciplinary, student-driven center for sustainability in Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lakin Anderson; [2017]
  Nyckelord :sustainability; transformation; transition; social practice; sustainability in higher education; social innovation; student-led education; student faculty partnership;

  Sammanfattning : Universities are systemically implicated in local and global sustainability problems. They, like many other institutions, face the challenging task of transforming themselves towards sustainability across their domains of education, research, outreach, collaboration and campus operations. LÄS MER

 2. 2. A cross national comparative study on the utilization of private forestry in the development of local wood energy supply chains

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Cormac Woods; [2012]
  Nyckelord :transition governance; private sector forestry; bioenergy; rural development; sustainability science; Republic of Ireland; Northern Ireland; Social Sciences;

  Sammanfattning : Both Northern Ireland (NI) and the Republic of Ireland (ROI) have set ambitious targets for increasing the amount of renewable heat being generated. By 2020, NI is aiming for a 10% target, in the Republic a 12% target has been stipulated (DARD, 2010) (SEAI, 2007). LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility from a Nigerian Perspective

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Helg; [2007-08-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR), the set of standards to which a company subscribes in order to make its impact on society, has the potential to contribute to sustainable development and poverty reduction in the world. What can be questioned though is if the Corporate Social Responsibility models developed in the West are the best suited for CSR implementation in all parts of the world. LÄS MER

 4. 4. Operationalising the SARD-Initiative in Viet Nam

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Kløcker Larsen; [2006]
  Nyckelord :sustainable agriculture and rural development; Agenda 21; partnership; dialogue; stakeholder; learning; self-organisation; civil society; indigenous; ethnic minority;

  Sammanfattning : The SARD (Sustainable Agriculture and Rural Development) Initiative is a partnership programme which emerged at the World Summit on Sustainable Development in 2002 to support the implementation of Agenda 21, Chapter 14. Described as a multi-stakeholder umbrella framework designed to support the transition to people-centred sustainable agriculture and rural development it is intended as a civil society led, government supported, FAO facilitated undertaking. LÄS MER

 5. 5. Bioteknik i Öresundsregionen - behovet av en katalysator i en klustermiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Billing; Kajsa Lagerstedt; [2006]
  Nyckelord :Medicon Valley Academy; nätverk; organising capacity; kluster; region; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en medlemsorganisations roll och betydelse för utvecklingen av en klustermiljö, samt vilka möjligheter en sådan organisation har att förmedla vikten av sina insatser i och utanför ett nätverk. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med personer inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter berör näringslivet i Öresundsregionen. LÄS MER