Sökning: "organiska modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden organiska modellen.

 1. 1. Settlement calculation for lime/cement column improved clay : Analytical and numerical analyses related to a case study

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Hulumtaye Kefyalew Yederulh; [2018]
  Nyckelord :LCC; deep mixing; consolidation settlement; rate of consolidation; numerical analysis; analytical analysis; field measurement.; KC-pelare; djupstabilisering; konsolideringssättningar; konsolideringsgrad; numerisk analys; analytisk analys; fältmätningar;

  Sammanfattning : The dry deep mixing method is widely used to improve a soft clay soil to increase the shear strength as well as to reduce the time for consolidation. It is a mechanical mixing process that makes parts of the soil stiffer than its original strength. It is mainly applicable to soft clay or peat soil. LÄS MER

 2. 2. Design, construction and modelling of an air cleaning test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Louise Stjern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cleaning technology for exhaust air is an area under constant development. In collaboration with Ozone Tech Systems the project resulted in a lab scale test rig for air cleaning units. LÄS MER

 3. 3. Computer simulation of  Dinitrotoluene Nitration Process

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Moses Ruhweza; [2018]
  Nyckelord :Dinitrotoluene; CHEMCAD; thermodynamics; steady state model; MNT;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 4. 4. Placing VOC Sensors forAssessing Air Quality : A CFD Study of Indoor VOC Distribution

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Sara Högdahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Obligatory Ventilation Control (OVK) was established to ensure that ventilation systemsare clean and work according to design. The control system of today is however not perfect, and thereare many aspects of OVK which could be approached differently for improved efficiency and occupanthealth. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för energiutvinning ur avfall med geoenergisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Martin Karlsson Thodenius; [2017]
  Nyckelord :avfall; värme; värmeutvinning; kompost; deponi; geoenergisystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människan har genom alla tider givit upphov till avfall. I takt med att utvecklingen fortskridit har även mängden avfall ökat vilket ställt krav på en effektiv avfallshantering. LÄS MER