Sökning: "organiskt avfallsbehandling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden organiskt avfallsbehandling.

 1. 1. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Madeleine Gobl; [2022]
  Nyckelord :Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

  Sammanfattning : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. LÄS MER

 2. 2. Integrating novel circular economy technologies in complex trans-sector value chains : Case study of insect larvae conversion technology within waste and feed value chains

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Audinisa Fadhila; [2020]
  Nyckelord :Organic waste; circular economy; circular value chain; sustainable transition; transition studies; Black Soldier Fly; sustainable animal feed;

  Sammanfattning : Even as the current linear value chains (LVC) of organic waste and animal feed hold the potential to become circular, these practices continue to pose major environmental risks such as deforestation and overfishing. Therefore, a novel circular value chain (CVC) is proposed, connecting the organic waste stream with animal feed production by the use of insect-based organic waste conversion technology. LÄS MER

 3. 3. Den svenska avfallsförbränningen : Praktisk eller problematisk?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Simon Larsson; [2016]
  Nyckelord :avfall; avfallsförbränning; avfallshantering; avfallsbehandling; avfallshierarkin; energiåtervinning; återvinning; växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Med grund i bland annat EU-lagstiftning och de svenska nationella miljömålen har avfallshanteringen i Sverige övergått från ett tidigare deponibaserat system till ett fokuserat på olika återvinningsmetoder. Den avfallsbehandlingsmetod som kanske haft störst framgång under början av 2000-talet är energiåtervinning, vilket innebär förbränning av avfall med därtill kopplad energiutvinning. LÄS MER