Sökning: "organiskt material"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden organiskt material.

 1. 1. Är Bäljane å en möjlig recipient för Nårabs lakvatten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Anehagen; [2019]
  Nyckelord :leachate; lakvatten; ytvatten; surface waters; environmental effects; toxicity; heavy metals; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to investigate whether or not Bäljane stream is a possible recipient for treated leachate from a Swedish municipal solid waste plant. This report will see how the current environmental status is in the river and how it will be affected in the future if emissions of treated leachate occur. LÄS MER

 2. 2. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2019]
  Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av riskområden för inducerad infiltration i grundvattentäkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Sundström; [2019]
  Nyckelord :Induced infiltration; groundwater; drinking water; Gävleåsen; Vanåsen; Inducerad infiltration; grundvatten; dricksvatten; Gävleåsen; Vanåsen;

  Sammanfattning : Uttag av grundvatten är viktigt då det förser nästan hälften av befolkningen i Sverige med dricksvatten. Vid uttag som leder till avsänkning av grundvattennivån kan en inträngning av organiskt material uppstå om det finns ett intilliggande ytvattendrag, ett fenomen som kallas inducerad infiltration. LÄS MER

 4. 4. Food Waste Management in a Circular Economy Perspective : A case study of Swedish juice plant Loviseberg presseri AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Fernanda Salazar Ruiz Velasco; [2019]
  Nyckelord :Food waste; organic waste management; waste valorization; added-value; circular economy; Matavfall; organiskt avfallshantering; valorisering av avfall; mervärde; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : One third of all the food produced for human consumption is being wasted all around the world. The recovery and optimum use of this food waste is vital to support the growing population and food demand. LÄS MER

 5. 5. Adsorption of micropollutants in wastewater using pulverized activate carbon - The influence of organic matter content and characteristics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Nicola Messinger; [2019]
  Nyckelord :Pulverised Activated carbon; PAC; UVA254; Wastewater treatment; Micropollutants; Activated carbon; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Wastewater is one of the biggest emission sources of organic micropollutants to the aquatic environment. Due to the negative effects of micropollutants on the receiving waters, advanced treatment steps are needed to reduce these emissions. Activated carbon is one promising approach. LÄS MER