Sökning: "organization member"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden organization member.

 1. 1. Description of Orthotists Level of Involvement in Early Post Stroke Management in Denmark: A Cross-Sectional Survey

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mille Bjerregaard Jørgensen; Laura Ane Jakobsen; [2021]
  Nyckelord :orthotist; perception; involvement; early gait rehabilitation; post stroke; bandagist; mening; involvering; tidlig gangrehabilitering; apopleksi;

  Sammanfattning : Background: Following a stroke the ability to walk is often impaired due to compromised motor-control, muscle weakness and spasticity, resulting in deviations during gait. Ankle-foot orthoses (AFO) can be used for people with hemiparesis to improve stability during stance phase and clearance during swing phase. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 3. 3. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 4. 4. En teorikonsumerande fallstudie om luftoperationerna i Libyenkriget genom Warden och Pape

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Angelica Englund; [2021]
  Nyckelord :Operation Odyssey Dawn; Unified Protector; luftmakt; Libyen; NATO; John Warden; Robert Pape;

  Sammanfattning : In 2011, a coalition of member states in the North Atlantic Treaty Organization together with partner nations outside of the alliance cooperated against the Libyan regime led by Colonel Muammar Khadaffi. The primary goals of the operations in Libya were to protect the civil population from attacks by the Libyan regime, maintain the no-flyzone and arms embargo. LÄS MER

 5. 5. Cooperatives at a crossroads : trajectories of agricultural cooperatives in Ukraine

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Eriksson; [2021]
  Nyckelord :agricultural; cooperative; Ukraine; post-soviet; trust; collective action;

  Sammanfattning : This exploratory comparative case study seeks to understand challenges and strategies for farmer collective action in post-Soviet settings. It does so by examining member relations, trust and commitment in two successful dairy cooperatives in western Ukraine: one NGOinitiated cooperative with a bottom-up organization, and one cooperative developed in liaison with a local large-scale agricultural enterprise (LSE). LÄS MER