Sökning: "organization professionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden organization professionalism.

 1. 1. MÄTNINGAR: ”DET BÄSTA VI HAR” En diskursanalys av kommunpolitikers värde– konstruktioner av mätningar inom socialnämnden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oliwer Falk; Filip Clarin; [2020-01-21]
  Nyckelord :social services; measurements; organization professionalism; occupation professionalism; discourse analysis.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine measurements as a knowledge producing, governing and controlling phenomenon within the Swedish social services. This was done through a discourse analysis of municipal politicians’ views on measurements function and value for the management and organization of social services. LÄS MER

 2. 2. Professionell logik eller kommersiell logik, varför inte både och? : En studie om revisorns dualitet i sitt vardagliga arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Institutional logic; Profession; Professionalism; Professional logic; Commercial logic; Clan control; Hybrid-professional; Bureaucratic control; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Institutionella logiker; Profession; Professionalism; Professionell logik; Kommersiell logik; Hybrid-professionell; Clan control; Byråkratisk styrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revision har en viktig samhällsfunktion i och med sitt syfte att oberoende granska finansiell information. Det kan i mångt och mycket härledas till professionell logik, med en utgångspunkt i hög kvalitet och expertis i det utförda arbetet. LÄS MER

 3. 3. Feasibility of Self-Regulation on the Aesthetic Medical Field: A Research Based on the Practicing Medical Doctor’s Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Yuan-Hung Tseng; [2020]
  Nyckelord :Self-regulation; Aesthetic medicine; Professionalism; Habitus; Field; Cultural capital; Symbolic capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Aesthetic medicine is a unique medical arena with great economic benefits, but it is also full of controversy. Whether the doctors in the field could enjoy the same degree of autonomy as in the therapeutic medical field, and retain the self- regulating management of the medical profession, has always been the focus of debate. LÄS MER

 4. 4. Partners påverkan på revisionskvalité: En andelsfråga? : En studie om hur partnerandelen i de fyra största revisionsbyråerna i Sverige influerar organisationen och på så vis påverkar revisionskvalitén

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Cronholm; Elin Didriksson; [2020]
  Nyckelord :Partnership; Partner share; Audit quality; Audit fee; Audit firm; Big 4; Commercial logic; Professional logic; Partnerskap; Partnerandel; Revisionskvalité; Revisionskostnad; Revisionsbyrå; Big 4; Kommersiell logik; Professionell logik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen av revisorsprofessionen kan härledas ända till 1895. En utveckling som grundas i professionalitet men som på senare år blivit allt mer kommersialiserad. Revisionsbyråernas ägare benämns som partners och likt andra organisationstyper har ägarna en stor påverkan på organisationen. LÄS MER

 5. 5. Vad är en specialistsocionom? : En undersökning av socionomers tankar om specialisttjänster i den sociala barn- och ungdomsvården.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilie Probert; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Specialization; specialist social worker; professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Emilie Probert Title: What is a specialist social worker? - A study of social workers thoughts regarding specialist social workers in social child care. Supervisor: Kerstin Svensson Assessor: Anna Angelin The aim for this study was to seek in depth knowledge regarding the arguments towards a more specialized social child care and the implementation of specialist social workers within the organization. LÄS MER