Sökning: "organization"

Visar resultat 1 - 5 av 13153 uppsatser innehållade ordet organization.

 1. 1. Tala är silver, styra diskursen är guld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Kohls Josefsson; Elias Åhlander; Erika Uutela Larsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: Speaking is silver, running the discourse is gold Authors: Adam Kohls Josefsson, Elias Åhlander and Erika Uutela Larsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Monika Djerf-Pierre Aim of thesis: This essay aims to investigate the framing of actors in climate journalism. To investigate the framing of actors the framing of the news subject climate change was also investigated. LÄS MER

 2. 2. BOMI View Types: A Design Science Research Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Victoria Vu; [2023-02-22]
  Nyckelord :boundary objects; methodological islands; views;

  Sammanfattning : Large-scale systems engineering companies often have many teams working in distinct ways, whether it be agile, waterfall, or a method falling somewhere in between. Challenges appear when one team’s way of working differs from those around them, leading the overall organization to struggle with inter-team coordination. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsplanen, en organisatorisk snuttefilt eller ett förbättringsverktyg? En kvalitativ studie om en koncernavdelnings jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Valladares; Lovisa Lindholm; [2023-02-16]
  Nyckelord :jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; särkoppling; legitimitet; organisation; genus; gender work; gender planning; decoupling; legitimacy; organization; gender;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka företags jämställdhetsarbete. Empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer bland tolv anställda chefer och anställda på en koncernavdelning i ett multinationellt företag där vi undersökt upplevelser och uppfattningar av jämställdhetsarbetet. LÄS MER

 4. 4. FINSK OCH SVENSK UTRIKES-OCH SÄKERHETSPOLITIK I RELATION TILL NATO

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Lindström; [2023-02-10]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; utrikes-och säkerhetspolitik; Natomedlemskap; Finland; Sverige; EU; liberalism; realism; konstruktivism Foreign policy change; foreign and security policy; NATOmembership; Finland; Sweden; EU; liberalism; realism; constructivism;

  Sammanfattning : This study is based on qualitative text analysis, more specifically content analysis with the aim of investigating Finland and Sweden's NATO application. It will be done based on an explanation of foreign policy change, using three international political theories, liberalism, realism, and constructivism. LÄS MER

 5. 5. MEDLARE ELLER RÅDGIVARE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Wijkmark; [2023-02-10]
  Nyckelord :EU; Sanktioner; Ryssland; Kommissionen; idealtyp; Neofunktionalism; Liberal Intergovernmentalism; Sanctions; Russia; European Commission; Idealtype; Neofunctionalism;

  Sammanfattning : This thesis examines whether the European Commission played a significant or limited role in the EU's sanctions against Russia after the invasion of Ukraine in February 2022. The thesis analyzes the theoretical debate between Liberal Intergovernmentalism and Neofunctionalism, developing two ideal types. LÄS MER