Sökning: "organizational communication"

Visar resultat 1 - 5 av 991 uppsatser innehållade orden organizational communication.

 1. 1. Att stå upp för laget : En kvalitativ fallstudie om stå-upp-mötet ur medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anton Nyström; Matilda Lindquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Agile methods for software development have become a well-known and trendy phenomenon since the turn of the millennium. Now, agile management methods are even starting to appear outside of the IT industry. LÄS MER

 2. 2. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av personcentrerad vård inom demensomsorgen – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Toivainen; Maja Östlund; [2019]
  Nyckelord :Attitude; Dementia; Literature review; Nurse; Person-centered care.; Attityd; Demenssjukdom; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en folksjukdom som beräknas öka i omfattning de närmaste åren. I dagens samhälle stigmatiseras personer med demenssjukdom och synen på demenssjukdom är ofta negativ. LÄS MER

 4. 4. Det polisiära självporträttet -En kvalitativ innehållsanalys av @Polisen på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Otto Hietanen; Martin Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Instagram; qualitative content analysis; swedish police; multimodal CDA; organisation identity; strategic communication; social media;

  Sammanfattning : During the past recent years the Police presence on social media in Sweden has grown. These new tools and resources have resulted in a change of practise in communication. LÄS MER

 5. 5. An Analysis of Elements of Communications for Development (C4D) incorporated into the Community Consultation Mechanism of the Myanmar Peace Support Initiative

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Melissa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Communication for Development; Communication for Social Change; Peace Support Initiatives;

  Sammanfattning : The Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) was a program launched in March 2012, following a request from the government of Myanmar to the government of Norway to lead international support to the Myanmar peace process. The initiative was implemented over a period of three years bringing together and facilitating collaboration amongst various stakeholders in the peace process. LÄS MER