Sökning: "organizational crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden organizational crisis.

 1. 1. Government och/eller Governance? : En studie om vårdsamverkan under Coronapandemin inom Region Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Josef Azem; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Collaboration; Healthcare; Government; Governance; Region Skåne;

  Sammanfattning : Under Coronapandemins inledande fas blev det allt mer tydligt att det har förelegat organiseringsproblem av samverkansnatur mellan de berörda aktörerna. Utifrån både medicinsk profession och allmänintresse föll det sig naturligt att söka vetenskapligt svar på hur ansvariga handlade pandemin genom att granska vad som sagts och skrivits i både ansvarigas och i utredares rapporter. LÄS MER

 2. 2. Communicating Change in Crisis : A study on crisis communication from managers' point of view

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Mehler; Elias Lindström; [2022]
  Nyckelord :Change management; crisis management; change; crisis; communication; managers;

  Sammanfattning : Change management is an area that is widely researched by practitioners and researchers. Despite the extensive number of frameworks and approaches of how to manage change, most of all change initiatives still fail. LÄS MER

 3. 3. Den svåraste frågan - En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers upplevelse av att ställa frågan om våld i mötet med patienter och anhöriga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Engström; Ida Fors; [2022]
  Nyckelord :Hospital social workers; domestic violence; professional ethics; professional obligations; crisis work; impediment; organizational demands Nyckelord: Sjukhuskuratorer; våld i nära relation; professionsetik; förpliktelser; krisarbete; hinder; organisatoriska krav; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze hospital social workers experiences of asking patients and relatives about violence within the family. This study was based on a qualitative research design where we interviewed six hospital social workers at two children's hospitals located in the southern part of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Critical Discourse Analysis of COVID-19 Conspiracy Theory Videos. : A Study of Popular Videos in Arabic Media.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hussein Alwaday; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : COVID-19 hit the world causing global health, social and political problems. Exceptional misinformation about the pandemic has been circulating through social media and contributed to the public panic and confusion about how to deal with the crisis. LÄS MER

 5. 5. Managing Supply Chain Resilience Through Reactive Recovery Strategies Within the Automobile Industry : A Qualitative Study on Lessons Learned from the Covid-19 Pandemic

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Olsson; Hanna Kolmodin; [2022]
  Nyckelord :Supply Chain Resilience SCRes ; Reactive SCRes Strategies; SCRes Capabilities; Supply Chain Disruption SCD ; Automobile Industry;

  Sammanfattning : The global nature of current supply chains – in combination with disruptive events like the Covid-19 pandemic – has highlighted the need for increased supply chain resilience (SCRes). Contemporary research has primarily focused on proactive SCRes strategies and, to some degree, neglected the reactive strategies for building SCRes. LÄS MER