Sökning: "organizational identity"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden organizational identity.

 1. 1. Vi mot Dem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Rosenlund; Ena Hrapovic; Hanna Melin; [2020]
  Nyckelord :Styrning; Normativ Styrning; Beteendestyrning; Social Identitet; Chefer; Skiftande Styrning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för den påverkan som skiftande styrning har på anställda inom en organisation. Metod: Abduktivt tillvägagångssätt. Totalt 13 semistrukturerade kvalitativa intervjuer på ett fallföretag. Teoretiska perspektiv: Det huvudsakliga perspektivet för analysen är social identitetsteori. LÄS MER

 2. 2. Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Holm; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; organizational values; organizational culture; loyality; competence; retention rate; Human Resources Management; organizational identity; Intern employer branding; organisationsvärderingar; organisationskultur; lojalitet; kompetens; personalomsättning; organisationsidentitet; Human Resources Management.;

  Sammanfattning : Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. LÄS MER

 3. 3. Att sätta plåster på brutna ben - Om kuratorer, känsloarbete och etisk stress i barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Hanson; [2020]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Emotional labour; Moral Distress; Child and Adolescent Psychiatric Services CAP Socialt arbete; kurator; emotionellt arbete; etisk stress; barn- och ungdomspsykiatrin BUP ; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last decades the Swedish Child and Adolescent Psychiatric Services (CAP) has undergone major organizational changes. According to social research the changes are mainly due to new public management reforms. The aim of this study was to examine how social workers, i.e. LÄS MER

 4. 4. Employer branding ur säsongsanställdas ögon : En kvalitativ studie som belyser kommunikationens roll i employer branding.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Emelie Zakrisson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer branding framework; kultur; identitet; säsongsanställning; word-of-mouth; kommunikation;

  Sammanfattning : Employer branding is a concept that has become more and more common among today’s labor market because of the high turnover of employees, in the same time as it’s a competition to get the most qualified employees. In order to maintain the relation between organizations and current employees, employees from the past and potential employees a concept called employer branding is formed to help out with that. LÄS MER

 5. 5. Middle Managers as Silence Breakers and Voice Givers? A Critical Analysis of Middle Managers' Role in Supporting non-heterosexual Employees

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nina Alisa Rogler; Viktoria Kandler; [2019]
  Nyckelord :middle managers; voice; silence; non-heterosexual employees; LGBTI; Business and Economics;

  Sammanfattning : Even though many companies are actively trying to improve the working conditions for non-heterosexual employees one can still recognize a lack of awareness for the importance of including them into the workforce. This frequently results in non-heterosexual employees feeling the need to be silent about their sexual identity and not making their voices heard in an organizational context. LÄS MER