Sökning: "organizational inertia"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden organizational inertia.

 1. 1. Tillämpning av GIS i svenska kommuner - användarnas perspektiv : En analys av tjänstepersoners acceptans av geografiska informationssystem med utgångspunkt i TAM-modellen och organisationsstruktur i Norrköping och Mjölby kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Lukas Carlsson; Sara Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Technology acceptance; GIS; Local planning; Bureaucratic organizational structure; Teknologisk acceptans; GIS; Detaljplanering; Byråkratisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Geografiska informationssystem (GIS) kan bistå välgrundade beslut inom planering genom att visualisera och analysera data men mänskliga och organisatoriska faktorer orsakar tröghet för ökad tillämpning av verktyget. Trögheten kan motarbetas genom att kartlägga tjänstepersoners acceptans av verktyget och identifiera hur olika faktorer påverkar acceptansen. LÄS MER

 2. 2. What is next for the digitalisation of Swedish Healthcare? An exploratory study of the digital healthcare ecosystem and the business model innovation of e-Health providers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ebba Salén; Erik Fritz; [2023]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Ecosystem Strategy; Digital Disruption; Electronic Health; Marketisation;

  Sammanfattning : With an ageing and growing population, health- and social systems globally are facing challenges in ensuring that their national infrastructure can handle this demographic shift. Within the upcoming 10-year period, the group of people above the age of 80 years is forecasted to increase by 50 per cent in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassning i praktiken : Strategier och hinder för implementeringen av klimatanpassning på lokal nivå i Norrtälje och Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Fredrik Einarsson; [2023]
  Nyckelord :climate adaptation; spatial planning; municipal planning; adaptive barriers; organizational structures; klimatanpassning; fysisk planering; kommunal planering; anpassningsbarriärer; organisationsstrukturer;

  Sammanfattning : The climate is in a state of perpetual flux and we, the public, are constantly reminded of this fact via the latest environmental reports which are wholeheartedly discussed in the media. Communities experience 50-year-rainfalls more frequently than ever, leading to recurring flooding of streets and homes. LÄS MER

 4. 4. The Effectiveness of Performance Management Systems and its Systemic Value

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Perez Penagos; Nicole Steller; [2022]
  Nyckelord :Performance management systems; Effectiveness; Systemic value; Concept of fit; Path-dependency; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how managers comprehend the systemic value of a companies’ Performance Management System (PMS). The study findings show that PMS causes path-dependent behavior, leading to organizational rigidities, strategic inertia, and diminishing PMS effectiveness. LÄS MER

 5. 5. “Mycket av det vi gör är ju anpassat för barn, men hur får de reda på det?” : En kvalitativ studie av barnkonventionens påverkan på kommuners kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ebba Werner; Johanna Stafström; [2022]
  Nyckelord :Child communication; implementation; organizational inertia; communicators; municipality.; Barnkommunikation; implementering; organisatorisk tröghet; kommunikatör; kommun.;

  Sammanfattning : The field of communication has expanded in the last decades, along with human rights, especially child rights. However, child communication seems to be an area with lack of expertise. Since the UN Convention of the Rights of the Child became Swedish law in 2020, the demands on communicating for children's understanding has become more important. LÄS MER