Sökning: "organizational learning"

Visar resultat 1 - 5 av 471 uppsatser innehållade orden organizational learning.

 1. 1. Knowledge Management in Global Consultancy Firms: A Case Study of CGI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Eidhall; Marc Bucher; [2019-08-08]
  Nyckelord :Knowledge Management in MNC Multinational Corporation ; Knowledge Management Systems; Knowledge Sharing; Consultancy Company;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i den perioperativa fasen - en systematisk litteraturöversikt utifrån operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Brogren; Hanna Keena; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssjuksköterska; upplevelse; team; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The work of the operating theatre nurse (OTN) takes place in the perioperative phase and involves the planning, execution and evaluation of the nursing care around the patient. Together with other professions such as anaesthesia nurses, anaesthetists, surgeons and assistant nurses, the OTN together with the patient forms a team that needs to be able to communicate with each other in a high-complex work environment to enable a patient-safe, evidence-based work. LÄS MER

 3. 3. The Finance Function of Car Corporations in the Age of Digitalization - Case Study: Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Ivancic; Jakob Nilsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Automotive; Organizational Transformation; Scrum; Finance Function;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the affects of the current market change due to digitalizationin Volvo Cars finance function. An extended literature search was made in order togather information regarding the current marketplace, and in what direction it is heading.Further, a case study within the finance function of Volvo Cars was done. LÄS MER

 4. 4. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 5. 5. Building Institutional Capacity for Sustainability Transitions through Innovation Experiments : A Case Study of Sustainability Innovation Networks and Craft Beer SMEs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Brendan Pipkin; [2019]
  Nyckelord :Experimentation; Sustainability Transitions; Circular Economy; SMEs; Craft Beer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The concept of experimentation is increasingly promoted to facilitate social learning for sustainability transitions. Experiments are collaborative initiatives designed to generate knowledge and test innovative practices to address a collective sustainability challenge. LÄS MER