Sökning: "organizational socialization"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden organizational socialization.

 1. 1. Strategiskt tvetydig strategi i offentlig sektor… eller? : En fallstudie om uttolkningen av Infokom-strategin 2016–2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Joseph Edman; Lisa Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Strategic Ambiguity; Strategic Corporate Communication; Public Sector; Strategizing; Sida; Strategisk tvetydighet;

  Sammanfattning : Since 2016 the external communication of the Swedish international development cooperation agencys (Sida) has been governed by the ‘Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022’. Government investigations have shown that the strategy leaves room for divergent interpretation due to abstract formulations and ambiguous objectives. LÄS MER

 2. 2. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 3. 3. Effektiv onboarding + medarbetares arbetsprestation = sant? : En kvantitativ studie om onboardingprocessens relation till medarbetares upplevda arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Peter Toll; Julia Emanuelsson; [2022]
  Nyckelord :Onboarding; individual work performance; organizational socialization and new employees; Onboarding; individuell arbetsprestation; organisatorisk socialisation och nyanställda;

  Sammanfattning : Bakgrund: En onboardingprocess är ett av de första stegen en nyanställd genomgår och berör hur denne socialiseras och introduceras in i en organisation. Det är något alla organisationer arbetar med, däremot finns det stor variation i hur organisationerna väljer att implementera den på ett strategiskt plan. LÄS MER

 4. 4. Vi ses på Teams! : En kvalitativ studie om hur nyanställda upplevt introduktion vid hemarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Lisa Bäck Jonsson; Linnea Andersson; [2022]
  Nyckelord :Belonging; learning; introduction; organizational socialization; newcomers; teleworking; Tillhörighet; lärande; introduktion; organisatorisk socialisation; nyanställda; hemarbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats baseras på en kvalitativ intervjuundersökning inom tre organisationer. Intervjupersonerna har bestått av tre chefer och fem nyanställda. Våren 2020 spreds Covid-19-viruset och skapade en global pandemi och myndigheterna rekommenderade hemarbete. LÄS MER

 5. 5. Virtual onboarding på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om möjligheter och utmaningar med implementation av 360-videos i en organisations onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ellen Holmgren; Ebba Carnerud; [2022]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; remote onboarding; 360-videos; virtual reality;

  Sammanfattning : In an organization such as a university with many institutions and new employees the onboarding process is a key activity for the employee life cycle. This study examines the possibilities and limitations of further digitalization of the process by including new formats for information.  The format in question is 360-videos. LÄS MER